| Politechnika Śląska | Wydział Elektryczny | IC-SPETO | Instytut Elektrotechniki i Informatyki |