Author works

[1].Kluszczyński K., Spałek D.: Nowa koncepcja analizy pracy maszyny elektrycznej. XIV SPETO Tom II ss.279-286, 1991 Gliwice-Wisła.
[2].Kluszczyński K., Spałek D.: Koncepcja modelu fizycznego maszyny elektrycznej o współczynnikach indukcyjności wzajemnej przedziałami stałych. XV SPETO Tom I ss.337-343, 1992 Gliwice-Wisła.
[3].Kluszczyński K., Spałek D.: Nieharmoniczna analiza pracy maszyny asynchronicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z.126, ss.67-77, 1992.
[4].Kluszczyński K., Spałek D.: Symulacja komputerowa stanów ustalonych i nieustalonych maszyny asynchronicznej dla modelu o współczynnikach indukcyjności wzajemnej przedziałami stałych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z.126, ss.79-95, 1992.
[5].Kluszczyński K., Spałek D.: Określenie zmiennych stanu maszyny elektrycznej o współczynnikach indukcyjności wzajemnej przedziałami stałych w stanie ustalonym. XVI SPETO Tom.II ss.359-365, 1993 Gliwice-Ustroń.
[6].Kluszczyński K., Spałek D.: Symulacja komputerowa stanów nieustalonych i ustalonych maszyn elektrycznych w oparciu o model z dyskretnym rozkładem przewodności szczeliny powietrznej (praca niepublikowana - przedstawiona przy okazji prezentacji wykładu w cyklu seminaryjnym ‘Metody komputerowe w dydaktyce’ na Politechnice Gdańskiej, X.1993).
[7].Kluszczyński K., Spałek D.: Nieharmoniczna analiza maszyn asynchronicznych w oparciu o model z dyskretnym rozkładem przewodności magnetycznej szczeliny powietrznej Materiały XXX Sympozjum Maszyn Elektrycznych ss.228-233 Warszawa-Kazimierz Dolny, 1994.
[8].Spałek D.: Wpływ przebiegu kształtu krzywej magnesowania na zawartość wyższych harmonicznych w przebiegu czasowym pola magnetycznego Mat.XVII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO'94 Vol.II s.113 Gliwice-Ustroń, 1994 - komunikat.
[9].Spałek D.: Równoważność polowej i obwodowej definicji indukcyjności wzajemnej. ZN Politechniki Śląskiej,
      Elektryka nr 138, pp.125-132, Gliwice 1994.
[10].Kluszczyński K., Spałek D.: Non-harmonic analysis of asynchronous machine based on model with discrete space distribution of
      magnetic permeance along periphery of air-gap. Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'94, Vol. II pp.585-590, Paris, IX. 1994.
[11].Kluszczyński K., Spałek D.: Nowa koncepcja analizy pracy maszyny asynchronicznej Archiwum Elektrotechniki, PAN, Tom XLIII, Zeszyt 3. s.441-453, 1994.
[12a].Spałek D.: Twierdzenia o zawartości wyższych harmonicznych w przebiegach odkształconych. 5-th Slovak and Czech International Conference Sensor and Sensors System. Preśov XII, pp.58-63, 1994.
[12b].Spałek D.: Szeregi Fouriera prądu magnesującego w nieliniowych magnetykach. ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka, nr 154, ss.101-108, Gliwice 1996.
[13].Spałek D.: Dowód ogólny równoważności obwodowej i polowej definicji współczynnika indukcyjności. Materiały VI Sympozjum PPEE'95 Gliwice - Ustroń III.1995.
[14].Kluszczyński K., Spałek D.: Koncepcja nieharmonicznej analizy maszyn asynchronicznych. Przegląd Elektrotechniczny Vol.71, No 5, pp.113-120, 1995.
[15].Spałek D.: Rozkład tensora energii pola elektromagnetycznego na składowe i ich zastosowanie. XVIII Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO Gliwice-Ustroń Proc. Vol.I. pp.155-163, 1995.
[16].Spałek D.: Asymmetrical energy tensors of electromagnetic field. Archives of Electrical Engineering, PAN Vol. XLIV No 4, pp. 527-543, 1995.
[17a].Kluszczyński K. Spałek D.: Non-harmonic analysis of electrical machine based on model with discrete space distribution of magnetic permeance along periphery of air-gap. 4-th Japanese-Polish Joint Seminar on Electromagnetic Phenomena Applied to Technology; pp.42-45, Oita, Japan, June 1995.
[17b].Kluszczyński K., Spałek D.: Transient and steady states in asynchronous machine according to new discrete model allowing for two-sided slotting of air-gap. Mezinarodni Vedecka Konference. VSB - TU Ostrava. IX.1995.
[18].Spałek D.: Idea of evaluation of permeantive electromagnetic torque in synchronous machine. The Second Chinese International Conference on Electrical Machines CICEM’95 Vol.I pp.236-241, Hangzhou, China, IX. 1995.
[19].Spałek D.: Example for evaluation of permeantive electromagnetic torque in synchronous machine. The Second Chinese International Conference on Electrical Machines CICEM’95 Vol.I pp.242-246, Hangzhou, China, IX. 1995.
[20].Spałek D.: Podstawy teoretyczne oceny udziału momentu permeancyjnego w całkowitym momencie silnika synchronicznego. XXXI Sympozjum Maszyn Elektrycznych’95 ss.301-307, Ustroń IX.1995. [21].Spałek D.: Przykład oceny udziału momentu permeancyjnego w momencie elektromagnetycznym silnika synchronicznego. XXXI Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘95 ss.308-314. Ustroń IX.1995
[22].Johr M., Spałek D.: Pomiarowa ocena nasycenia silnika synchronicznego. XXXI Sympozjum Maszyn Elektrycznych’95 ss.150-153 Ustroń IX.1995.
[23].Spałek D.: Evaluation of permeantive component of electromagnetic torque in electrical machine. 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’95, Proc. pp.140-143, Thessaloniki Greece IX.1995.
[24].Spałek D.: Maxwell equations for generalized lagrangian functional. IEE Proceedings Science, Measurement and Technology Vol.143, No.2, March 1996 pp.99-102.
[25].Spałek D.: Moment reluktancyjny a permeancyjny - definicje oraz różnice. ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka, nr 149 Gliwice, ss.137-149, 1996.
[26].Burlikowski W., Spałek D.: Determination of saturation influence on electromagnetic torque. XIV Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, EPNC’96, Proceedings pp.67-72, Poznań - Kiekrz, 1996.
[27].Spałek D.: Fizykalna interpretacja zasad zachowania energii w oparciu o pojęcie niesymetrycznych tensorów energii. XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO Gliwice-Ustroń Proc.Vol.II. pp.189-192, 1996.
[28].Spałek D.: Permeantive and reluctantive torque components in electrical machines determined by new asymmetrical stress tensors. Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'96 Vol.II pp.73-78, Vigo, IX. 1996.
[29a].Burlikowski W., Spałek D.: Evaluation of permeantive and reluctantive torques in electrical machines by asymmetrical stress tensors. Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'96 Vol.I pp.90-95, Vigo, IX. 1996.
[29b].Burlikowski W., Spałek D.: Permeantive and reluctantive torques evaluated by asymmetrical stress tensors. 5-th International Conference ELECTRIMAS’96. Proc. Vol.2/3, pp.673-678, France, 1996.
[30].Spałek D., Burlikowski W.: Field evaluation for electromagnetic torque components. IEE Proceedings Electric Power Applications, Vol.144, No. 2, pp.85-94, 1997.
[31].Spałek D.: Hankel’s boundary condition for cylindrical-shaped surface. XX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO, Gliwice-Ustroń Proc.Vol.II. pp.159-162, 1997.
[32].Spałek D., Burlikowski W.: Hysteresis phenomenon influence on forces and torques in electromechanical converter. 9th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’97, Proc. pp. 263-266, Palermo Italy, VI.1997.
[33].Spałek D.: Electromagnetic torque components in synchronous salient-pole machine. COMPEL. International Journal for Computation Mathematics in Electrical & Electronics Engineering, Vol. 16, Issue 3, pp.129-143, MCB University Press, 1997 UK
[34].Spałek D.: Pole elektromagnetyczne i temperatury w anizotropowym przetworniku elektromagnetycznym. VIII Sympozjum Środowiskowe – Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i technologiach. Węgierska Górka, pp.29-30, 1998.
[35].Spałek D.: Hankel’s condition for spherical boundary surface for electromagnetic problems. XXI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. pp. 87-90, 1998.
[36].Spałek D.: Boundary conditions for the electromagnetic field – the fourth condition ? XXI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. pp.91-94, 1998.
[37].Spałek D.: Electromagnetic torque in anisotropic electromechanical converter. Archives of Electrical Engineering, PAN, Vol. XLVII No 1, pp. 39-56, 1998.
[38].Spałek D.: Asynchronous torque component for solid rotor induction motor on ecentricity. Materiały VIII Sympozjum PPEE'99, pp.399-404, Wisła, 1999.
[39].Spałek D.: Maxwell’s equations for certain form of electromagnetic field lagrangian. XXII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. pp. 71-74, 1999.
[40a].Spałek D.: Reciprocity principle for gyromagnetic mediums. Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. pp. 75-78, 1999.
[40b].Spałek D.: Reciprocity principle for gyromagnetic mediums. 10th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’99, Proc. Magdeburg, pp.7-10, 1999.
[41].Spałek D.: Electromagnetic wave speed in specific mediums. XXII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. pp. 159-162, 1999.
[42].Spałek D.: The temperature distribution and heat transfer in anisotropic electromechanical converter, Heat & Mass Transfer 42 (1999) pp. 3631-3641, 1999.
[43].Spałek D.: Third boundary condition formulation for electromagnetic field problems, Journal of Technical Physics, Vol. XL No.2, pp. 209-221, 1999.
[44].Spałek D.: Fast analytical model of induction motor for approaching rotor eccentricity. COMPEL. International Journal for Computation Mathematics in Electrical & Electronics Engineering, Vol. 18, Issue 4, pp. 570-586, MCB University Press UK, 1999.
[45].Kluszczyński K., Spałek D.: Non-harmonic analysis of an asynchronous machine based on a model with discrete space distribution of magnetic permeance along the periphery of the air-gap. Archives of Electrical Engineering, PAN, Vol. No 1-2, pp.31-49, 1999.
[46].Spałek D.: Anisotropy component of electromagnetic torque in electrical machines. Archives of Electrical Engineering, PAN, Vol. XLVIII, No 1-2, pp.109-126, 1999.
[47].Spałek D., Burlikowski W.: Hysteresis component of electromagnetic torque in permanent magnet machines. Archives of Electrical Engineering, PAN, Vol. XLVIII No 3, pp. 245-260, 1999.
[48].Spałek D.: Nonlinear boundary condition for electromagnetic field problems. 10th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’99, Proc., Magdeburg, pp.27-30, 1999.
[49].Spałek D.: Electromagnetic field analysis at fourth boundary condition. XXIII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. pp. 53-56, 2000.
[50].Spałek D.: The Minimisation of Voltage RMS. XXIII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. pp. 193-196, 2000.
[51].Spałek D.: Fourth boundary condition for electromagnetic field problems, Journal of Technical Physics, Vol. XLI No. 2, pp.129-144, 2000.
[52].Spałek D.: Różnicowy pseudotensor energii pola elektromagnetycznego a metoda prądów magnetyzacji. ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka nr 167, pp.57-78, Gliwice 2000.
[53].Spałek D.: Obliczanie momentu elektromagnetycznego w środowiskach anizotropowych. ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka nr 167, pp.79-86, Gliwice 2000.
[54].Spałek D.: Torque decrease in drug-cup motor due to rotor eccentricity. Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2000 Vol.I, pp. 482-486 Helsinki, IX. 2000.
[55].Spałek D.: Analysis of excitation system modified for power station generator. Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2000 Vol.II, pp. 977-981 Helsinki, IX. 2000.
[56].Burlikowski W., Spałek D.: Calculation for pm-torque by means of hysteresis component. Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2000 Vol.III, pp. 1232-1236 Helsinki, IX. 2000.
[57].Spałek D.: Przetwornik elektromechaniczny a układ termodynamiczny – wybrane podobieństwa. Materiały IX Sympozjum PPEE'00, pp.289-294, Wisła 2000.
[58].Spałek D.: Turbogenerator as a electromechanical converter – transient states. Materiały IX Sympozjum PPEE'00, pp.295-300, Wisła, 2000.
[59].Spałek D.: Stability of generator model described with the help of difference-differential equations set. XXIV Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol. II, pp. 281-284, 2001.
[60].Spałek D.: Difference-differential equations set for generator equipped with voltage regulator and system stabiliser. XXIV Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol.II, pp. 285-288, 2001.
[61].Spałek D.: Turbogenerator with dualinput power system stabiliser. XXXVII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘01 ZN 176 ss.323-328. Ustroń VI.2001
[62].Spałek D.: Analiza naprężeń stycznych i promieniowych w izolacji wirnika cylindrycznej maszyny synchronicznej. XXXVII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘01 ZN 177 ss.15-20. Ustroń VI.2001
[63].Spałek D.: Electromagnetic torque surface representation. XI Sympozjum Środowiskowe. Zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, ss.109-112. Wenecja k.Bydgoszczy VI.2001.
[64].Spałek D.: One Theorem About Electromagnetic Torque in Anisotropic Region Nonlinear boundary condition for electromagnetic field problems. 11th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’01, CD Proceedings, Linz 2001.
4
Monografia habilitacyjna Dariusz Spałek
Momenty sił w środowiskach przewodzących i magnetycznych przetworników elektromechanicznych
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Elektryka z. 179
Gliwice 2001
[65] Spałek D., Trawiński T.: The role of the project work in creating students attitude towards machatronics systems 2nd European Workshop on Education in Mechatronics. pp.229-232 Kiel September 2001
[66] Kluszczyński K., Spałek D.: Computer sequence analysis of asynchronous machine. Part I – Mathematical model of asynchronous machine with discrete air-gap permeance ZKwE Poznań, 2002
[67] Kluszczyński K., Spałek D.: Computer sequence analysis of asynchronous machine. Part II – Solutions and results of computer analysis ZKwE Poznań, 2002
[68] Spałek D.: Synchronous generator work with PI/PID voltage regulatore XXV Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol.II, pp.271-274, 2002
[69] Spałek D.: Hyperbolic equations for non-reversible two-port network XXV Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol.II, pp.549-550, 2002
[70a] Spałek D.: Comparision between forces and torques for linear and nonlinear model of synchronous generator magnetic circuits XVII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, EPNC’2002, Proceedings pp.139-142, Luven - Poznań, 2002
[70b] Spałek D.: Forces in synchronous generator saturated rotor Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2002 Vol.II, p. 303 Brugge, IX. 2002
[71] Spałek D.: Electromagnetic torque in electrical machine with anisotropic rotor Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2002 p. 302 Brugge, IX. 2002
[72] Spałek D.: Fast analytical model describing temperature rise in anisotropic solid machine rotor Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2002, p. 366 Brugge, IX. 2002
[73] Spałek D.: Składowe momentu elektromagnetycznego maszyny indukcyjnej o niesymetrycznym wirniku ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka nr 182, ss.135-150, Gliwice 2002
Książka Krzysztof Kluszczyński, Dariusz Spałek
Step-by-step analysis of induction machines allowing for slotting
(pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN)
PTETiS, Warszawa - Gliwice, 2003. (ISBN 83 – 915991 – 4 – 0) (3 edycje)
[74] Kluszczyński K., Spałek D.: Computer program for step-by-step analysis of asynchronous machine XXVI Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Niedzica Proc. Vol. II, pp.505-508, 2003
[75] Spałek D.: Field-based methods for magnetic energy calculation XXVI Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Niedzica Proc. Vol. II, pp. 497-500, 2003
[76] Spałek D.: Electromagnetic torque of electromechanical converter with anisotropic rotor XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘03 s. 128, Gdańsk-Jurata 2003
[77] Spałek D.: Generator work with various voltage controllers and power system stabilisers XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘03 s. 81, Gdańsk-Jurata 2003
[78] Kluszczyński K, Spałek D.: Dyskretna analiza maszyn indukcyjnych wynikająca z użłobkowania XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘03 s. 23, Gdańsk-Jurata 2003
[79] Spałek D.: Nonlinear boundary condition for electromagnetic field problems 12th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’03, pp. 353-356, Warszawa 2003
[80] Spałek D.: Hankels boundary condition for electromagnetic field problems 12th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’03, pp. 357-360, Warszawa 2003
[81] Baron B., Glinka T., Pasko M., Spałek D.: Parameters calculation for RC filter for transformer energy drop Proceedings CPEE pp.98-101, Ukraina-Jazleevets 2003
[82] Baron B., Glinka T., Piątek Z., Spałek D.: Analysis of electromechanical converter on the Delphi platform (part I) Proceedings AMTEE, pp. D01-D04, Czechy-Pilzno 2003
[83] Baron B., Glinka T., Piątek Z., Spałek D.: Analysis of electromechanical converter – DELPHI implementation (part II) Proceedings AMTEE, pp. D05-D08, Czechy-Pilzno 2003
[84] Kluszczyński K., Spałek D.: Unconventional mathematical approach to analysis of mechatronics components. 4th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, Bochum, X.2003
[85] Baron B., Pasko M., Piątek Z., Spałek D.: Parameters calculation for RC filter for transformer energy drop. Acta Technica CSAV 49, 69-77 (2004).
[86] Baron B., Glinka T., Piątek Z., Spałek D.: Analysis of electromechanical converter on the Delphi platform. Acta Technica CSAV 49, 203-213 (2004).
[87] Spałek D., Waleczek K.: Non-standard variable separation for magnetic field spherical problems. XXVII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Niedzica Proc. Vol. I, pp. 121-124, 2004.
[88] Spałek D., Waleczek K.: Spherical induction motor with ferrofluids in gap. Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2004 Vol.I, pp. 151-152 Kraków, Poland IX. 2004.
[89] Spałek D.: Electromechanical converters linear, cylindrical and spherical – part I – electromagnetic field analysis. ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka nr 191, ss. 83-92, Gliwice 2004.(2004).
[90] Spałek D.: Electromechanical converters linear, cylindrical and spherical – part II – force and torque calculation. ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka nr 191, ss. 93-104, Gliwice 2004.
[91] Spałek D., Waleczek K.: Electromechanical converter with anisotropic spherical rotor – analytical solutions for electromagnetic field, torques and power losses. Acta Technica CSAV 49, 329-344 (2004).
[92] Spałek D.: Analytical electromagnetic field and forces calculation for linear, cylindrical and spherical electromechanical converters. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences Vol. 52, No.3, pp. 239-250 (2004).
[93] Spałek D., Waleczek K.: Zastosowanie niestandardowej separacji zmiennych do obliczenia momentu elektromagnetycznego przetwornika elektromagnetycznego z anizotropowym wirnikiem sferycznym. XXVIII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol. I, pp. 167-170, 2005.
[94] Spałek D.: Skin effect at electromagnetic field theory electrical engineering. XXVIII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol. II, pp. 545-548, 2005.
[95] Dziura J., Spałek D.: Zalety i ograniczenia metody programowania nieliniowego „complex” w poszukiwaniu optimum funkcji nieciągłych. XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘05 ss.717-722, Opole-Jarnołtówek 2005.
[96] Spałek D., Tokarz M.: Moment elektromagnetyczny silnika indukcyjnego zasilanego przez sterownik napięcia przemiennego o przewodzeniu wielokrotnym. XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘05 ss. 43-48, Opole-Jarnołtówek 2005.
[97] Spałek D., Waleczek K.: Analiza pola magnetycznego dla silnika sferycznego. XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘05 ss. 279-286, Opole-Jarnołtówek 2005.
[98] Spałek D., Tokarz M.: Moment elektromagnetyczny silnika indukcyjnego zasilanego przez sterownik napięcia przemiennego o przewodzeniu wielokrotnym. 13th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’05, pp. 43-48, Lwów 2005.
[99] Baron B., Glinka T., Pasko M., Spałek D.: RC filter synthesis for 3-phase heating transformer at supply cut off. 13th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’05, pp. 121-123, Lwów 2005.
[100] Baron B., Glinka T., Pasko M., Spałek D., Piątek Z.: Mathematical model of brushless motor with permanent magnets. Proceedings AMTEE, pp. E1-E6, Czechy-Pilzno 2005.
[101] Bernard Baron, Dariusz Spałek: Numerical simulations for brushless motor with permanent magnets. Proceedings AMTEE, pp. E7-E12, Czechy-Pilzno 2005.
[102] Spałek D., Waleczek K.: Analiza pola magnetycznego dla silnika sferycznego. Przegląd Elektrotechniczny, R. 81 nr 10/2005.
[103] Spałek D.: Electromagnetic field forces and torques. Archives of Electrical Engineering, PAN, Vol. LIV No 3, pp. 297-319, 2005.
[104] Spałek D., Waleczek K.: Analiza bilansu mocy pola elektromagnetycznego oraz momentu elektromagnetycznego w przetworniku elektromechanicznym z anizotropowym wirnikiem sferycznym. XXIX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol. I, pp.183-186, 2006.
[105] Dziura J., Spałek D.: Wpływ doboru metody optymalizacyjnej na rezultaty optymalizacji w procesie projektowania transformatorów. XXIX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol. II, pp. 497-500, 2006.
[106] Spałek D.: Twierdzenie o momencie sił w anizotropowych obszarach pola elektromagnetycznego. XXIX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proc. Vol. II, pp. 621-624, 2006.
Skrypt Bernard Baron, Dariusz Spałek
Wybrane problemy z teorii pola elektromagnetycznego
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Gliwice, 2006 (ISBN 83-7335-385-2)
[107] Spałek.D., Waleczek K.: Electromechanical converters theory as an educational task Proceedings Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2006, ISBN 80-214-3246-2. pp. 493 – 498.
[108] Dziura J., Spałek.D.: Cechy szczególne transformatorów optymalnych VI Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory Energetyczne i Specjalne. Proc. ss.98-112. Kazimierz Dolny, 2006.
[109] Spałek D.: Spherical induction motor with anisotropic rotor - analytical solutions for electromagnetic field distribution, electromagnetic torques and power losses International Compumag Society. Testing Electromagnetic Analysis Methods (T.E.A.M.) - problem no. 34. http://www.compumag.co.uk/team.html (2007), https://www.compumag.org/wp/team/ (2009-2019).
[110] Spałek D., Waleczek K.: Power balance for electromagnetic field for electromechanical converter with spherical anisotropic rotor XXX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 29-30 and CD, 2007.
[111] Spałek D., Tokarz M.: Correction of the current predictor during solving of differential equations of single-phase or three-phase transformers XXX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 89-90 and CD, 2007.
[112] Dziura J., Spałek D.: Customization of complex method for transformer optimization XXX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 147-148 and CD, 2007.
[113] Spałek D., Błazniak M.: Synthesis electric circuits with application of genetic algorithm. XXX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 149-150 and CD, 2007.
[114] Spałek D.: Introduction of transmission line state equations by means of electromagnetic field equations XXX Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 241-242 and CD, 2007.
[115] Spałek D.: Twierdzenie o obliczaniu momentu sił w obszarach anizotropowych pola elektromagnetycznego XLIII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘07 ss. 245-248, Poznań 2007.
[116] Spałek D., Waleczek K.: Straty mocy w anizotropowym przewodzącym wirniku silnika sferycznego XLIII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘07 ss. 249-252, Poznań 2007.
[117] Spałek D., Tokarz M.: Zastosowanie algorytmu z korekcją wartości przewidywanej prądu stojana do rozwiązywania stanów nieustalonych maszyny indukcyjnej XLIII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych‘07 ss. 293-296, Poznań 2007.
[118] Spałek D., Waleczek K.: Electromagnetic torque analytical approach for spherical induction motor. Proceedings (Appendix) AMTEE and CD, pp. A7-A14, Czechy-Pilzno 2007.
[119] Spałek D., Waleczek K. : Forces and torques for linear, cylindrical and spherical motors - analytical calculation Proceedings (Appendix) AMTEE and CD, pp. A15-A22, Czechy-Pilzno 2007.
[120] Spałek D., Waleczek K. : Electromagnetic torque, power losses analysis for spherical electromechanical converters with anisotropy rotor Przegląd Elektrotechniczny – Konferencje, ISSN 1731-6106, R.5 NR 2/2007 pp. 65-68. Proceedings of 8th CPEE, Wilkasy 2007.
[121] Spałek D., Waleczek K.: Electromechanical converter with spherical symmetry – electromagnetic field analysis, electromagnetic torque calculation, power balance ZN Politechniki Śląskiej, Elektryka nr 202, ss. 113-124, Gliwice 2007.
[122] Spałek D.: Synchronous motors linear, cylindrical and spherical with permanent magnets or excited Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences Vol.55, No. 3, pp.299-311, 2007
[123] Spałek D.: Theorem about electromagnetic force surface representation in anisotropic region Journal of Technical Physics, Vol. XLVIII No. 3-4 , pp. 135-145, 2007
[124] Spałek D., Waleczek K.: Power balance and electromagnetic torque in anisotropic region of electromagnetic field for spherical converter with anisotropic rotor XXXI Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 13-14 and CD, 2008
[125] Spałek D.: Asymmetric anisotropy of medium as an active source XXXI Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 37-38 and CD, 2008
[126] Spałek D.: The second theorem about electromagnetic torque in anisotropic region XXXI Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 41-42 and CD, 2008
[127] Błazniak M., Spałek D.: Genetic algorithm for synthesis of electric circuits – complex calculations of terminal “T” circuit parameters XXXI Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 119-120 and CD, 2008
[128] Spałek D., Waleczek K.: Analytical approach to electromagnetic torque for spherical induction motor with anisotropic and conductive rotor Acta Technica CSAV 53, 193-207 (2008).
[129] Spałek D., Waleczek K.: Spherical electromechanical converter - electromagnetic field distribution, electromagnetic torque, power losses and power balance Archives of Electrical Engineering, PAN, Vol. LVII No 2, pp. 151-173, 2008.
[130] Spałek D.: Spherical induction motor with anisotropic rotor - analytical solutions for electromagnetic field distribution, electromagnetic torque and power losses International Compumag Society. Testing Electromagnetic Analysis Methods (T.E.A.M.) - problem no. 34. http://www.compumag.co.uk/team.html, 2009
[131] Spałek D.: Two theorems about electromagnetic force and torque XXXII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 21-22 and CD, 2009
[132] Spałek D., Sowa M.: Nonlinear boundary condition for electromagnetic field problems XXXII Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO, Gliwice-Ustroń Proceedings, pp. 29-30 and CD, 2009
[133] Spałek D.: Approach to synchronous generator with power system stabilizer described by difference-differential equations XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, tom I, s. 247-258, Jurata, 2009
[134] Spałek D.: Synchronous torque of induction motor with solid and magnetically anisotropic rotor Zeszyty Problemowe nr 84 BOBRME Komel, s. 167-171, 2009
[135] Spałek D.: Two theorems about electromagnetic force in activated anisotropic regions Zeszyty Problemowe nr 84 BOBRME Komel, s. 172-178, 2009
[136] Sowa M.,Spałek D.: Nonlinear boundary condition for electromagnetic field problems. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, R. 55 z. 2 (210), s. 51-58, 2009
Monografia Dariusz Spałek
Analityczne modele przetworników elektromechanicznych o symetrii liniowej, cylindrycznej i sferycznej
(pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN)
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Gliwice, 2009 (ISBN 978-83-7335-590-3)
[137] Spałek D.: Anisotropy component of electromagnetic force and torque Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences Vol. 58, No. 1, 2010
[138] Spałek D.: Two theorems about electromagnetic force in activate anisotropic regions Proceedings of International Conference on Electrical Machines ICEM'2010, RF-006688 Rome, 2010
[139] Sowa M., Spałek D.: Nonlinear electromagnetic problem and the formulation of its boundary conditions Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, ss.51-58, Z.2, 2010
[140] Sowa M., Spałek D.: Effects of nonlinear and variable electromagnetic screen Przegląd elektrotechniczny, R.86 NR8, ss.106-112, 2010
[141] Sowa M., Spałek D.: Cable with superconducting shield - analytical solution of boundary value problems IC-SPETO pp.23-24, (wersja rozszerzona CD: 12.pdf, 5 stron), 2011
[142] Spałek D.: Synchronous generator model sensibility to parameters for transients approach Aktualne problemy w elektroenergetyce APE 2011, Vol. I pp. 203-212, 2011
[143] Sowa M., Spałek D.: Cylindrical structure with superconducting layer in a uniform electromagnetic field – analytical solution Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering pp.11-12, Klatovy, Czech Republic, 2011
Podręcznik Dariusz Spałek
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, PODSTAWY TEORII ANTEN I FALOWODÓW
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Gliwice, 2012 (ISBN 978-83-7335-933-8)
[144] Sowa M., Spałek D.: Analytical solution for certain nonlinear electromagnetic field problems Computer Applications in Electrical Engineering Issue 69, (2012)
[145] Sowa M., Spałek D.: Nonlinear electromagnetic problems solved by a perturbation method 35th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2012. Gliwice-Ustroń (2012)
[146] Sowa M., Spałek D.: Implementation of specialized symbolic computation in Visual C++ 35th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2012. Gliwice-Ustroń (2012)
[147] Sowa M., Spałek D.: Nonlinear boundary condition application: numerical-symbolic scheme of formulation 35th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2012. Gliwice-Ustroń (2012)
[148] Sowa M., Spałek D.: Calculating steady-state non-sinusoidal fields in nonlinear conducting media by analytical-numerical method Przegląd Elektrotechniczny, R.88 NR9a/(2012)
[149] Sowa M., Spałek D.: High-temperature superconducting cable losses Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce 2012, Szklarska Poręba (2012)
[150] Sowa M., Spałek D.: Zagadnienie brzegowe pola elektromagnetycznego struktury cylindrycznej z nieliniowym obszarem - rozwiązanie otrzymane metodą analityczno-numeryczną Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, R. 58 z. 1, s. 7-31, (2012)
[151] Sowa M., Spałek D.: Nonlinear boundary condition in electromagnetic theory - analytical scheme of formulation Archives of Electrical Engineering. Volume 62, Issue 1, pp. 163-177, (2013).
[152] Sowa M., Spałek D.: Application of the nonlinear boundary condition in certain electromagnetic field problems 36th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 13-14, (2013)
[153] Spałek E., Spałek D.: Dwa twierdzenia Pitagorasa w nauce elektrotechniki 36th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 139-140, (2013)
[154] Spałek D.: Synchronous generator model with nonlinear magnetic circuit Acta Energetica, pp.143-151, (2013)
[155] Spałek D.: Składnik Poyntinga w opisie sił i momentów elektromagnetycznych Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 100 (4) cz. I, ss.107-110, (2013)
[156] Spałek D.: Two theorems about Lorentz method for asymmetrical anisotropic regions Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 61, No. 2, pp. 339–404, (2013)
[157] Sowa M., Spałek D.: Analytical-numerical method with an application of the nonlinear boundary condition International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Czech Republic, pp. I-5-I-6, (2013)
Podręcznik akademicki Spałek D.: METODY NUMERYCZNE W ZAGADNIENIACH ELEKTROTECHNIKI I ANALIZIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego (ISBN 978 – 83 – 6265 – 259 – 4 ), (2014)
[158] Spałek D.: Electromagnetic field analysis in anisotropic and nonhomogeneous region 37th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, p. 100, (2014)
[159] Spałek D.: Analytical solution of Helmholtz equation in anisotropic and nonhomogeneous region Journal of Energy and Power Engineering vol.8 no 7, David Publishing Company, New York, USA, pp. 1265-1271, (2014)
[160] Spałek D.: O jednoznaczności rozwiązań równań pola elektromagnetycznego w obszarze anizotropowym i niestacjonarnym. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, ss.7-16, Z.4 (232), (2014)
[161] Spałek D.: Comments on electromagnetic force and torque surface representation Journal of Basic and Applied Research International, Vol. 3, Issue 4 pp. 128-133, (2015). (http://www.ikpress.org/issue.php?iid=456&id=42)
[162] Spałek D.: Two feature of discrete Fourier transform for discontinuous functions 38th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 21-22, (2015).
[163] Spałek D.: Model generatora synchronicznego z ułamkowym regulatorem napięcia PIbDa Acta Energetica APE’15, Zeszyt 1, pp.51-59, (2015).
[164] Spałek D.: Synchronous generator model with fractional order voltage regulator PIbDa Acta Energetica 2/23 pp.78-90, (2015). (in English and in Polish)
Podręcznik Dariusz Spałek
FALE ELEKTROMAGNETYCZNE, PODSTAWY TEORII ANTEN I FALOWODÓW
Wydawnictwo Politechniki Sląskiej
Gliwice, 2015 (ISBN 978-83-7880-306-5)
[165] Spałek D.: Two features of discrete Fourier transform for discontinuous functions. 39th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 25-26, (2016).
[166] Spałek D.: Proof of two features of generalized discrete Fourier transform. 39th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 27-28, (2016).
[167] Spałek D.: Uogólniona dyskretna transformacja Fouriera - aliasing. 39th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 29-30, (2016).
[168] Spałek D.: Dyskretna transformacja Fouriera dla N = 3p próbek. 39th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 31-32, (2016).
[169] Spałek D.: Electromagnetic levitation of nonmagnetic disc. Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 52, 201-213, (2016).
[170] Spałek D.: Two theorems about surface-integral representation of electromagnetic force and torque. IEEE Transaction on Magnetics, Vol 53, No. 7, July 2017, Pages: 7002010, 1 - 10, (2017).
[171] Spałek D.: Electromagnetic field distribution in levitating ball region. 40th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 5-6, (2017).
[172] Spałek D.: Levitation force and power losses of both conductive and magnetic ball. 40th International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 7-8, (2017).
[173] Spałek D.: Energia i koenergia – analogie elektromechaniki i termodynamiki. 41st International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 13-14, (2018).
[174] Spałek D.: Lewitacja magnesu walcowego nad płytą nadprzewodzącą. 41st International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 15-16, (2018).
[175] Spałek D.: Lewitacja magnesu kulistego nad płytą nadprzewodzącą. 41st International Conference of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO Gliwice-Ustroń, pp. 17-18, (2018).
[176] Spałek D.: Two relations for generalized discrete Fourier transform coefficients. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. TECHNICAL SCIENCES, Vol. 66, No. 3, pp. 275-281, (2018).
[177] Spałek D.: “Levitation of Conductive and Magnetically Anisotropic Ball,” IEEE Transactions on Magnetics, VOL. 55, NO.3, Art. no. 8000507, March 2019, (DOI: 10.1109/TMAG.2018.2887216).
[178] Spałek D.: Dopuszczalność opisu linii długiej parametrami skupionymi - propozycja kryterium. 42. Konferencja z Podstaw i Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO Gliwice-Ustroń, s. 15-16, (2019).
[179] Spałek D.: Electromagnetic field analytical evaluation for magnetically anisotropic ball. 42. Konferencja z Podstaw i Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO Gliwice-Ustroń, s. 21-22, (2019).
[180] Spałek D.: Levitation force and power losses for magnetically anisotropic ball. 42. Konferencja z Podstaw i Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO Gliwice-Ustroń, s. 23-24, (2019).
[181] Spałek D.: Stabilność lewitacji anizotropowej magnetycznie kulki. 42. Konferencja z Podstaw i Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO Gliwice-Ustroń, s. 25-26, (2019).
[182] Spałek D.: Generalization of Maxwell Stress Tensor Method for Magnetically Anisotropic Regions. IEEE Transactions on Magnetics, VOL. 55, NO. 12, Art no. 1000406, Dec. 2019, (DOI: 10.1109/TMAG.2019.2937283).
[183] Spałek D.: Proposal of the criterion for transmission line lumped parameters analysis. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Vol. 67, No. 6, pp. 1181-1186, (2019).(DOI: 10.24425/bpasts.2019.131571).