Pytania sprawdzajace

[1] Zacytuj trzy znane Ci prawa elektrotechniki.
[2] Podaj definicje współczynnika indukcyjności własnej i wzajemnej.
[3] Narysuj wykres wektorowy napięć i pradów dla odbiornika szergowego RLC.
[4] Narysuj wykres wektorowy napięć i pradów dla odbiornika szergowego RLC w rezonansie.
[5] Narysuj wykres wektorowy napięć i pradów dla odbiornika równoległego RLC.
[6] Narysuj wykres wektorowy napięć i pradów dla odbiornika równoległego RLC w rezonansie.
[7] Podaj definicje mocy czynnej, biernej i pozornej oraz ich interpretacje.
[8] Kompensacja mocy biernej. Poprawa współczynnika mocy.
[9] Narysuj układ trójfazowy gwiazda-gwiazda z przewodem zerowym.
[10] Narysuj układ trójfazowy gwiazda-trójkąt.
[11] Na czym polega rola wyłącznika różnicowo-prądowego i jaki jest schemat podłączenia RCD w obwodzie 1-fazowym.
[12] Co to jest dioda półprzewodnikowa. Narysuj układy prostowania jednopołówkowego.
[13] Co to jest warystor - podaj jego charakterystykę prądowo-napięciową.
[14] Wzmacniacz operacyjny - narysuj układ pracy, podaj podstawowe właściwości.
[15] Narysuj wybrany układ pracy wzmacniacza operacyjnego.
[16] Tranzystor bipolarny - opisz budowę, zasadę działania oraz podaj wybrana charakterystykę tranzystora.
[17] Prostownik sterowany - podaj schemat układu z jednym tyrystorem oraz wykres obrazujący pracę układu.
[18] Podaj związki prądowo-napięciowe dla liniowego: rezystora, kondensatora oraz indukcyjności.
[19] Układ źródło-odbiornik: schemat, ch-ka pracy. Pojęcie stanu jałowego i zwarcia. Dopasowanie odbiornika do źródła.
[20] Zasada działania tranzystora bipolarnego oraz jego charakterystyki prądowo-napięciowe.
[21] Dokonaj klasyfikacji układów energoelektronicznych ze względu na rodzaj przekształcania energii.
[22] Narysuj układy prostowania dwupołówkowego. Narysuj przebiegi czasowe napięcia wejściowego i wyjściowego.
[23] Przedstaw schemat falownika i opisz jego działanie.