Pytania sprawdzajace

i
[0] Podaj definicje wielkosci opisujacych pole elektryczne (E,P,D) i magnetyczne (B,I,H).
[0] Podaj sposoby wzbudzania pola elektrycznego i magnetycznego.
[0] Dokonaj klasyfikacji srodowisk pod względem własciwosci elektrycznych i magnetycznych.
[0] Co to jest magnes trwały ? Omów rozkład pola magnesu trwałego (B,I,H).
[01] Podaj równania Maxwella w postaci różniczkowej (ogólne).
[02] Podaj równania Maxwella w postaci całkowej (ogólne).
[03] Podaj definicje wektora Poyntinga, oraz jego sens fizyczny.
[04] Podaj twierdzenie Poyntinga o zachowaniu mocy w polu elektromagnetycznym w postaci czasowej.
[05] Podaj twierdzenie Poyntinga o zachowaniu mocy w polu elektromagnetycznym dla pól sinusoidalnie zmiennych w postaci zespolonej.
[06] Podaj definicje warunku brzegowego Dirichleta oraz dwa przykłady formułowania dla zagadnień pola elektrycznego.
[07] Podaj definicje warunku brzegowego Neumanna oraz dwa przykłady formułowania dla zagadnień pola elektrycznego.
[08] Podaj definicje warunku brzegowego Dirichleta oraz dwa przykłady formułowania dla zagadnień pola magnetycznego.
[09] Podaj definicje warunku brzegowego Neumanna oraz dwa przykłady formułowania dla zagadnień pola magnetycznego.
[10] Podaj definicje warunku brzegowego Hankela oraz dwa przykłady formułowania.
[11] Podaj definicję głebokosci wnikania ? Omów jak zanika pole elektromagnetyczne na jednej, pięciu i siedmiu głębokosciach wnikania.
[12] Co to jest gradient - podaj definicję i jeden wzór teorii pola el-mag. w którym występuje.
[13] Co to jest dywergencja - podaj definicję i jeden wzór teorii pola el-mag. w którym występuje.
[14] Co to jest rotacja - podaj definicję i jeden wzór teorii pola el-mag. w którym wystepuje.
[15] Co to jest laplasjan - podaj definicję i jeden wzór teorii pola el-mag. w którym wystepuje.
[16] Podaj pierwsze i drugie twierdzenie Greena (o jednokrotnym i dwukrotnym całkowaniu przez częsci).
[17] Podaj i omów metody obliczania sił powstajacych w polu el-mag.
[18] Omów metodę różnic skończonych (podaj założenia, równanie podstawowe, algorytm).
[19] Omów metodę elemnentów skończonych (podaj założenia, równanie podstawowe, algorytm).
[20] Omów metodę elemnentów brzegowych (podaj założenia, równanie podstawowe, algorytm).