sobota, 06.03.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
banner-70-LAT
 • Zaproszenie na obchody 70-lecia

   

  Szanowni Państwo,

  Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta jest okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły na Wydziale, w działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

  (...)

  Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektrycznego na uroczystości rocznicowe i imprezy towarzyszące, które rozpoczną się od uroczystej Inauguracji 70-tego Jubileuszowego Roku Akademickiego.

  Dziekan Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

  Czytaj więcej...
 • 1

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


W dniu 30 października na Wydziale Elektrycznym, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wilibalda Winklera.

Wśród znamienitych gości znaleźli się m. in. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Jego Ekscelencja Ksiądz Profesor Jan Kopiec - Biskup Diecezji Gliwickiej, Ksiądz Jan Wieczorek – Emerytowany Biskup Gliwicki, prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Andrzej Wiszniewski – Minister Nauki w Rządzie Jerzego Buzka, Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrza oraz Andrzej Pilot – I Wicewojewoda Śląski. W uroczystości uczestniczyła także Rodzina śp. Profesora Winklera - Jego Małżonka dr inż. Teresa Winkler oraz Córka Pani Anna Lech. Obecni byli ponadto przedstawiciele krajowego i zagranicznego świata nauki, pracownicy przemysłu, wychowankowie i współpracownicy Profesora.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przypomniał sylwetkę zawodową Profesora Wilibalda Winklera, jako naukowca w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów oraz Jego dokonania, jako Rektora Politechniki Śląskiej.

Następnie głos zabrał prof. Jerzy Buzek, w którego rządzie Profesor Wilibald Winkler sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji odpowiadając za współpracę zagraniczną i integrację europejską. Eurodeputowany podkreślił rolę nowoczesnej elektroenergetyki, jako jeden z priorytetów Unii Europejskiej.

Kolejne wystąpienie prof. Andrzeja Wiszniewskiego - bliskiego współpracownika i przyjaciela prof. Wilibalda Winklera z okresu pełnienia funkcji rządowych, dotyczyło zmian, jakie zaszły w nauce polskiej, po przełomie roku 1990, w których Profesor Wilibald Winkler odegrał istotną rolę.

Profesor Jan Popczyk z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów przedstawił Profesora Winklera, jako człowieka o wysokim poziomie etyki i dobrej organizacji pracy, który traktował w sposób partnerski współpracowników i podwładnych.

Do wspomnień o profesorze Winklerze dołączyła również Prezydent Miasta Zabrza – pani Małgorzata Mańka- Szulik. Z Zabrzem Profesor Wilibald Winkler związał całe życie, z dumą podkreślając swoje śląskie pochodzenie. Miasto Zabrze uhonorowało słynnego mieszkańca, przyznając Mu patronat nad jedną z ulic.

Ostatni wystąpił I Wicewojewoda Śląski – Jan Pilot, który skupił się na fragmencie życiorysu Profesora Winklera, dotyczącym sprawowania funkcji Wojewody Śląskiego.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik wraz z Córką śp. Profesora Winklera – Panią Anną Lech.

Profesor Wilibald Winkler urodził się w 1933 roku w Zabrzu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w przemyśle. Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym, od 1966 roku, zatrudniony został w Katedrze Sieci i Układów Elektroenergetycznych. Na Politechnice Śląskiej uzyskał stopień naukowy doktora, następnie obronił rozprawę habilitacyjną i w 1981 roku został profesorem tytularnym. W latach 1990-1996 roku pełnił funkcję Rektora Politechniki Śląskiej. Od listopada 1997 r. do grudnia roku 2000 sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, natomiast w latach 2000-2001 był wojewodą śląskim.

Profesor Wilibald Winkler zawodowo zajmował się automatyką zabezpieczeniową i pomiarami elektrycznymi. Uzyskał następujące odznaczenia i wyróżnienia: doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu (Ukraina), Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Politechniki Śląskiej, Medal "Georgius Agricola" Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Medal "Kalos Kagathos", tytuł honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej, nagrodę Metropolity Górnośląskiego "Lux ex Silesia". Profesor zmarł w 2010 roku.

Autorzy zdjęć: Janusz Rzymanek i Marek Szum

Wydarzenia 70-lecia

 • Najnowsze
 • Chronologicznie
 • Losowo
 • W dniach 27-29 października 2015 roku obchodzony był Jubileusz 70-lecia Wydziału Elektrycznego, który został powołany w 1945 roku, jako jeden z czterech pierwszych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana
  Czytaj więcej...
 • W dniu 13 lutego 2015 roku w restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu odbyła się jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja Balu Elektryka - corocznej integracyjnej imprezy karnawałowej
  Czytaj więcej...
 • W dniu 27 listopada 2014 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Romana Janiczka. Uroczystość wpisuje się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 25 listopada 2014 roku, w ramach Konwersatorium „Inteligenta Energetyka” Stowarzyszenia Klaster 3x20, na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie z Profesorem
  Czytaj więcej...
 • W dniu 4 listopada 2014 r. w klubie studenckim „Spirala” odbyły się „Otrzęsiny” - tradycyjna impreza integracyjna dla studentów rozpoczynających naukę. W tym roku
  Czytaj więcej...
 • W dniu 30 października na Wydziale Elektrycznym, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wilibalda Winklera. Wśród znamienitych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 29 października, w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się 70-ta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wydziału Elektrycznego. Poza kandydatami
  Czytaj więcej...
 • Szanowni Państwo, Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta
  Czytaj więcej...