piątek, 05.03.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
banner-70-LAT
 • Zaproszenie na obchody 70-lecia

   

  Szanowni Państwo,

  Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta jest okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły na Wydziale, w działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

  (...)

  Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektrycznego na uroczystości rocznicowe i imprezy towarzyszące, które rozpoczną się od uroczystej Inauguracji 70-tego Jubileuszowego Roku Akademickiego.

  Dziekan Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

  Czytaj więcej...
 • 1

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


W dniu 27 listopada 2014 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Romana Janiczka. Uroczystość wpisuje się w cykl imprez rocznicowych z okazji 70 roku istnienia Wydziału. W tym roku mija również 10 lat od śmierci Profesora.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który przedstawił drogę życiową Profesora Romana Janiczka. Urodzony 21 września 1939 roku, trzy tygodnie po wybuchu II wojny światowej w Brzeżanach, na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, nie miał możliwości zaznania spokoju i beztroski dzieciństwa. Ojciec, major Korpusu Ochrony Pogranicza i matka działająca w Armii Krajowej zginęli w walce z okupantem. Wychowywany przez krewnych, Profesor Janiczek, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym, po których rozpoczął pracę w Elektrowni Zabrze, rozwijając się również naukowo. Na Politechnice Śląskiej pracował w okresie od 1965 do 1994 roku. W 1968 roku obronił pracę doktorską pt. „Ekonomiczne aspekty pracy szczytowej konwencjonalnych elektrowni parowych”, a w 1979 roku habilitował się z tematyki planowania i projektowania elektrowni parowych. W 1985 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W czasie swej pracy na Uczelni pełnił obowiązki dziekana Wydziału Elektrycznego (w okresie od 28.01.1985 do 31.08.1985), prodziekana ds. Nauki oraz prodziekana ds. Nauczania i Wychowania. W latach 1991-1994 zajmował stanowisko Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Profesor był twórcą konferencji naukowej Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, a od 1994 roku Dyrektorem ds. Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odpowiadając za bezpieczeństwo energetyczne i aspekty ekonomiczne w energetyce.

Następnie Dziekan zwrócił się do Małżonki Profesora Romana Janiczka, składając wyrazy uznania i podziękowania za wspieranie męża w okresie jego intensywnej działalności organizacyjnej i zawodowej.

Po wystąpieniu Dziekana uczestnicy spotkania podzielili się swoimi wspomnieniami oraz wrażeniami ze spotkań z Profesorem w przeszłości.

Jako pierwszy zabrał głos Ludwik Pinko - były dyrektor techniczny Energopomiaru i współpracownik Profesora Janiczka, który w tym przedsiębiorstwie zajmował się pomiarami i uruchomieniami elektrowni. Twórcą Energopomiaru był profesor Lucjan Nehrebecki - mentor i opiekun naukowy Profesora Janiczka.

Wieloletni współpracownik Profesora Romana Janiczka w PSE SA – dyrektor Adam Oleksy wspomniał Profesora, jako wybitnego specjalistę w zakresie regulacji prawnych polskiej energetyki po transformacji ustrojowej i konieczności dostosowania regulacji ustawowej do europejskich standardów.

Profesor Zbigniew Gacek, jeden z następców Profesora Janiczka na stanowisku Dyrektora Instytutu, scharakteryzował swojego poprzednika, jako człowieka o wielkim sercu i życzliwości dla współpracowników.

Jako przyjaznego studentom naukowca i dydaktyka opisał Profesora Romana Janiczka jego były doktorant - dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki. Dodał również, iż Profesor Janiczek był prekursorem generacji rozproszonej energetyce, która obecnie przeżywa okres swojego największego rozkwitu.

Profesor Jan Popczyk zwrócił uwagę na ogrom zadań, jaki postawiony został przed Profesorem Janiczkiem w momencie objęcia przez niego stanowiska w PSE. Sieć energetyczna, jak również cały ówczesny system wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wymagał radykalnych zmian i stworzenia, praktycznie od zera, nowoczesnego modelu działania. Z tych zadań Profesor wywiązał się wzorowo.

Z kolei przyjaciele Profesora z czasów studenckich, dr inż. Lucjan Karwan oraz dr inż. Marian Sauczek, docenili zdolności organizacyjne Profesora Janiczka i jego działalność w samorządzie mieszkańców domu studenckiego.

Ostatni wypowiedział się Mirosław Krzakiewicz, współpracownik Profesora Romana Janiczka z elektrowni w Zabrzu. Profesor, pracując tam po zakończeniu studiów jako dyżurny inżynier ruchu, wykazał się dużą zdolnością zjednywania sobie ludzi z różnych regionów i środowisk, pozostając na długo w ich pamięci jako autorytet i specjalista.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.

Autor zdjęć: Janusz Rzymanek

Wydarzenia 70-lecia

 • Najnowsze
 • Chronologicznie
 • Losowo
 • W dniach 27-29 października 2015 roku obchodzony był Jubileusz 70-lecia Wydziału Elektrycznego, który został powołany w 1945 roku, jako jeden z czterech pierwszych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana
  Czytaj więcej...
 • W dniu 13 lutego 2015 roku w restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu odbyła się jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja Balu Elektryka - corocznej integracyjnej imprezy karnawałowej
  Czytaj więcej...
 • W dniu 27 listopada 2014 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Romana Janiczka. Uroczystość wpisuje się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 25 listopada 2014 roku, w ramach Konwersatorium „Inteligenta Energetyka” Stowarzyszenia Klaster 3x20, na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie z Profesorem
  Czytaj więcej...
 • W dniu 4 listopada 2014 r. w klubie studenckim „Spirala” odbyły się „Otrzęsiny” - tradycyjna impreza integracyjna dla studentów rozpoczynających naukę. W tym roku
  Czytaj więcej...
 • W dniu 30 października na Wydziale Elektrycznym, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wilibalda Winklera. Wśród znamienitych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 29 października, w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się 70-ta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wydziału Elektrycznego. Poza kandydatami
  Czytaj więcej...
 • Szanowni Państwo, Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta
  Czytaj więcej...