wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
banner-70-LAT
 • Zaproszenie na obchody 70-lecia

   

  Szanowni Państwo,

  Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta jest okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły na Wydziale, w działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

  (...)

  Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektrycznego na uroczystości rocznicowe i imprezy towarzyszące, które rozpoczną się od uroczystej Inauguracji 70-tego Jubileuszowego Roku Akademickiego.

  Dziekan Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

  Czytaj więcej...
 • 1

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się w związku z 90-tą rocznicą urodzin Profesora oraz wpisuje się w cykl imprez rocznicowych z okazji 70 roku istnienia Wydziału.

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) dr inż. Jan Kapinos, który powitał zabranych: Rodzinę Profesora Władysława Paszka, naukowców, pracowników przemysłu, wychowanków i przyjaciół Profesora.

Następnie, prof. dr hab. inż. Marian Pasko przedstawił bogato ubarwioną zdjęciami prezentację biograficzną Profesora Władysława Paszka. Pod redakcją prof. Mariana Pasko zostały również opracowane i wydane, w formie książkowej, wspomnienia o Profesorze Władysławie Paszku, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Prof. dr hab. inż. Władysław Paszek (1925-2004) rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1946 roku. Studiował na dwóch specjalnościach: maszynach elektrycznych i elektronice, uzyskując w 1951 roku dyplom magistra inżyniera elektryka. Jeszcze jako student rozpoczął, w 1949 roku, pracę w charakterze asystenta w Katedrze Maszyn Elektrycznych. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1958 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. "Niektóre zagadnienia projektowania i szczególne formy budowy amplidyn". Trzy lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, a w 1987 roku tytuł naukowy profesora. W 1966 roku Profesor Władysław Paszek objął kierownictwo Katedry, a następnie Instytutu Maszyn Elektrycznych, którymi kierował do czasu odejścia na emeryturę w 1994 roku. Dzięki jego staraniom i pomocy Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych, doszło do powstania budynku dydaktyczno-laboratoryjnego (obecnie budynek C) Wydziału Elektrycznego. Badania naukowe Profesora Władysława Paszka związane były przede wszystkim z maszynami elektrycznymi, układami elektromaszynowymi i ich regulacją. Był autorem wielu skryptów i podręczników akademickich oraz licznych prac naukowych, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Był promotorem ponad 40 rozpraw doktorskich, wychowawcą wielu pokoleń elektryków. Jednocześnie, Profesor Władysława Paszek współpracował intensywnie z przemysłem, jako ekspert z zakresu maszyn elektrycznych.

Po prezentacji uczestnicy spotkania podzielili się swoimi wspomnieniami oraz wrażeniami ze spotkań z Profesorem w przeszłości.

W imieniu Rodziny Profesora Władysława Paszka, głos zabrał Jego syn – prof. dr hab. inż. Stefan Paszek, który podziękował organizatorom uroczystości, a w szczególności prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko, który był pomysłodawcą i realizatorem spotkania, a także redaktorem wydanych wspomnień oraz wszystkim osobom biorącym udział w opracowaniu publikacji.

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa scharakteryzował Profesora Władysława Paszka, jako dydaktyka wymagającego, lecz bardzo życzliwego dla studentów, mającego odwagę do głoszenia i obrony własnego zdania.

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Jan Szymczak, zwrócił uwagę na związki, jakie łączyły Profesora Władysława Paszka ze Szczecinem i tamtejszą Politechniką. Dodał również, iż Profesor Władysław Paszek cieszył się uznaniem naukowców zarówno Europy Zachodniej, jak też i Wschodniej, co stanowiło o Jego wielkim autorytecie naukowym.

Wieloletni współpracownik Profesora Władysława Paszka – prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej wspominał wspólnie odbyte konferencje i zagraniczne wyjazdy naukowe.

Z kolei prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP i wychowanek Profesora Władysława Paszka, zaznaczył wpływ, jaki Profesor wywarł na pokolenie młodych elektryków i ich dalsze losy zawodowe.

Ludwik Pinko – były dyrektor techniczny Energopomiaru i bliski współpracownik Profesora Władysława Paszka, nakreślił relacje koleżeńskie, jakie łączyły młodych asystentów, a następnie współpracowników podczas prowadzenia pionierskich badań dla przemysłu.

Ostatni wypowiedział się Stefan Sieradzki – emerytowany dyrektor przedsiębiorstwa Energoserwis (obecnie EthosEnergy Poland S.A.), który zwrócił uwagę na praktyczne umiejętności zawodowe Profesora Władysława Paszka, wieloletniego konsultanta w zakresie badania i napraw generatorów elektrycznych.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.

 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka

Wydarzenia 70-lecia

 • Najnowsze
 • Chronologicznie
 • Losowo
 • W dniach 27-29 października 2015 roku obchodzony był Jubileusz 70-lecia Wydziału Elektrycznego, który został powołany w 1945 roku, jako jeden z czterech pierwszych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana
  Czytaj więcej...
 • W dniu 13 lutego 2015 roku w restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu odbyła się jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja Balu Elektryka - corocznej integracyjnej imprezy karnawałowej
  Czytaj więcej...
 • W dniu 27 listopada 2014 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Romana Janiczka. Uroczystość wpisuje się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 25 listopada 2014 roku, w ramach Konwersatorium „Inteligenta Energetyka” Stowarzyszenia Klaster 3x20, na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie z Profesorem
  Czytaj więcej...
 • W dniu 4 listopada 2014 r. w klubie studenckim „Spirala” odbyły się „Otrzęsiny” - tradycyjna impreza integracyjna dla studentów rozpoczynających naukę. W tym roku
  Czytaj więcej...
 • W dniu 30 października na Wydziale Elektrycznym, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wilibalda Winklera. Wśród znamienitych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 29 października, w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się 70-ta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wydziału Elektrycznego. Poza kandydatami
  Czytaj więcej...
 • Szanowni Państwo, Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta
  Czytaj więcej...