piątek, 05.03.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
banner-70-LAT
 • Zaproszenie na obchody 70-lecia

   

  Szanowni Państwo,

  Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta jest okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły na Wydziale, w działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej.

  (...)

  Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektrycznego na uroczystości rocznicowe i imprezy towarzyszące, które rozpoczną się od uroczystej Inauguracji 70-tego Jubileuszowego Roku Akademickiego.

  Dziekan Wydziału Elektrycznego
  prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

  Czytaj więcej...
 • 1

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się w związku z 90-tą rocznicą urodzin Profesora oraz wpisuje się w cykl imprez rocznicowych z okazji 70 roku istnienia Wydziału.

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) dr inż. Jan Kapinos, który powitał zabranych: Rodzinę Profesora Władysława Paszka, naukowców, pracowników przemysłu, wychowanków i przyjaciół Profesora.

Następnie, prof. dr hab. inż. Marian Pasko przedstawił bogato ubarwioną zdjęciami prezentację biograficzną Profesora Władysława Paszka. Pod redakcją prof. Mariana Pasko zostały również opracowane i wydane, w formie książkowej, wspomnienia o Profesorze Władysławie Paszku, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Prof. dr hab. inż. Władysław Paszek (1925-2004) rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1946 roku. Studiował na dwóch specjalnościach: maszynach elektrycznych i elektronice, uzyskując w 1951 roku dyplom magistra inżyniera elektryka. Jeszcze jako student rozpoczął, w 1949 roku, pracę w charakterze asystenta w Katedrze Maszyn Elektrycznych. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1958 roku na podstawie pracy doktorskiej pt. "Niektóre zagadnienia projektowania i szczególne formy budowy amplidyn". Trzy lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, a w 1987 roku tytuł naukowy profesora. W 1966 roku Profesor Władysław Paszek objął kierownictwo Katedry, a następnie Instytutu Maszyn Elektrycznych, którymi kierował do czasu odejścia na emeryturę w 1994 roku. Dzięki jego staraniom i pomocy Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych, doszło do powstania budynku dydaktyczno-laboratoryjnego (obecnie budynek C) Wydziału Elektrycznego. Badania naukowe Profesora Władysława Paszka związane były przede wszystkim z maszynami elektrycznymi, układami elektromaszynowymi i ich regulacją. Był autorem wielu skryptów i podręczników akademickich oraz licznych prac naukowych, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Był promotorem ponad 40 rozpraw doktorskich, wychowawcą wielu pokoleń elektryków. Jednocześnie, Profesor Władysława Paszek współpracował intensywnie z przemysłem, jako ekspert z zakresu maszyn elektrycznych.

Po prezentacji uczestnicy spotkania podzielili się swoimi wspomnieniami oraz wrażeniami ze spotkań z Profesorem w przeszłości.

W imieniu Rodziny Profesora Władysława Paszka, głos zabrał Jego syn – prof. dr hab. inż. Stefan Paszek, który podziękował organizatorom uroczystości, a w szczególności prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko, który był pomysłodawcą i realizatorem spotkania, a także redaktorem wydanych wspomnień oraz wszystkim osobom biorącym udział w opracowaniu publikacji.

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa scharakteryzował Profesora Władysława Paszka, jako dydaktyka wymagającego, lecz bardzo życzliwego dla studentów, mającego odwagę do głoszenia i obrony własnego zdania.

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Jan Szymczak, zwrócił uwagę na związki, jakie łączyły Profesora Władysława Paszka ze Szczecinem i tamtejszą Politechniką. Dodał również, iż Profesor Władysław Paszek cieszył się uznaniem naukowców zarówno Europy Zachodniej, jak też i Wschodniej, co stanowiło o Jego wielkim autorytecie naukowym.

Wieloletni współpracownik Profesora Władysława Paszka – prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej wspominał wspólnie odbyte konferencje i zagraniczne wyjazdy naukowe.

Z kolei prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik – Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP i wychowanek Profesora Władysława Paszka, zaznaczył wpływ, jaki Profesor wywarł na pokolenie młodych elektryków i ich dalsze losy zawodowe.

Ludwik Pinko – były dyrektor techniczny Energopomiaru i bliski współpracownik Profesora Władysława Paszka, nakreślił relacje koleżeńskie, jakie łączyły młodych asystentów, a następnie współpracowników podczas prowadzenia pionierskich badań dla przemysłu.

Ostatni wypowiedział się Stefan Sieradzki – emerytowany dyrektor przedsiębiorstwa Energoserwis (obecnie EthosEnergy Poland S.A.), który zwrócił uwagę na praktyczne umiejętności zawodowe Profesora Władysława Paszka, wieloletniego konsultanta w zakresie badania i napraw generatorów elektrycznych.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, które upłynęło w przyjaznej atmosferze na ożywionych dyskusjach.

 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka
 • Ku pamięci Profesora Władysława Paszka

Wydarzenia 70-lecia

 • Najnowsze
 • Chronologicznie
 • Losowo
 • W dniach 27-29 października 2015 roku obchodzony był Jubileusz 70-lecia Wydziału Elektrycznego, który został powołany w 1945 roku, jako jeden z czterech pierwszych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława Paszka. Uroczystość odbyła się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego - kolegialnego organu doradczego, wspierającego działania Dziekana
  Czytaj więcej...
 • W dniu 13 lutego 2015 roku w restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu odbyła się jubileuszowa, pięćdziesiąta edycja Balu Elektryka - corocznej integracyjnej imprezy karnawałowej
  Czytaj więcej...
 • W dniu 27 listopada 2014 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Romana Janiczka. Uroczystość wpisuje się
  Czytaj więcej...
 • W dniu 25 listopada 2014 roku, w ramach Konwersatorium „Inteligenta Energetyka” Stowarzyszenia Klaster 3x20, na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie z Profesorem
  Czytaj więcej...
 • W dniu 4 listopada 2014 r. w klubie studenckim „Spirala” odbyły się „Otrzęsiny” - tradycyjna impreza integracyjna dla studentów rozpoczynających naukę. W tym roku
  Czytaj więcej...
 • W dniu 30 października na Wydziale Elektrycznym, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Wilibalda Winklera. Wśród znamienitych
  Czytaj więcej...
 • W dniu 29 października, w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się 70-ta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wydziału Elektrycznego. Poza kandydatami
  Czytaj więcej...
 • Szanowni Państwo, Zbliża się jubileusz 70-lecia powstania Wydziału Elektrycznego, założonego w 1945 roku, jako jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej. Rocznica ta
  Czytaj więcej...