Friday, 05.06.2020 - Week: (O)dd
logoPolSl2019 2logoRE100

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniach 28 oraz 30 stycznia 2020 roku w Katedrze Mechatroniki miały miejsce obrony projektów inżynierskich. Odbyły się one we współpracy z firmą APA, której Prezes Artur Pollak oraz koordynator projektów Radosław Łoś pozytywnie ocenili praktyczne efekty zrealizowanych prac oraz pogratulowali nowym inżynierom trudu włożonego w połączenie nauki z rozwiązaniami przemysłowymi.

Projekty inżynierskie powstałe przy współpracy ze spółka APA to:

  • „Metody stwierdzania przez system BMS obecności i aktywności użytkownika w pomieszczeniach inteligentnego budynku” – autor inż. Piotr Dors
  • „Projekt i wykonanie interfejsu użytkownika BMS przystosowanego dla osób starszych” – autor inż. Marcel Walaszczyk
  • „Sterowanie budynkiem z poziomu smartwatcha, uwzględniając interface, badanie profilu użytkownika” - autor inż. Michał Swierzy