Tuesday, 20.04.2021 - Week: (E)ven
logoPolSl2019 2logoRE100

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


W imieniu firm Accenture, EY, IBM oraz ING Tech Poland, zapraszamy studentów do udziału w certyfikowanym programie nauczania CRC. Program to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej, aby w rezultacie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Zakwalifikowani do udziału w Programie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych przez specjalistów ww. firm. W 2021 program odbędzie się całkowicie online.

Koordynatorem programu z ramienia uczelni jest Biuro Karier Studenckich.

Szczegóły programu: http://kariera.polsl.pl/rozne/CRC_2021.pdf
     Rejestracja do programu: https://bit.ly/3ry8UWA

Kontakt: kariera@polsl.pl, 697-990-496, 32-237-15-59.