Monday, 29.11.2021 - Week: (E)ven
logoPolSl2019 2logoRE100

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej nawiązał współpracę badawczą z Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. z Wrocławia.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. to innowacyjne przedsiębiorstwo, w ramach którego działa Centrum Badawczo-Rozwojowe z przyznaną kategorią naukową B. Przedsiębiorstwo jest dostawcą uznanych w kraju autorskich systemów: DCS MASTER, UNIMAT, UNIKONT, narzędzi inżynierskich i urządzeń AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) dedykowanych dla sektora przemysłowego. Ponadto, Instytut posiada akredytowane Laboratorium Badawcze i Wzorcujące, które świadczy usługi komercyjne, w szczególności dla aparatury AKPiA, w zakresie oddziaływań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Spółka współpracuje z renomowanymi ośrodkami naukowymi z kraju i z zagranicy jako kluczowy partner przemysłowy.

Współpraca Wydziału Elektrycznego z IASE sp. z o.o. będzie w szczególności rozwijana w zakresie opracowania nowych rozwiązań dla dynamicznie zmieniającej się branży elektroenergetycznej. W odpowiedzi na aktualne oczekiwania energetyki Wydział Elektryczny będzie liderem w pracach B+R zmierzających do opracowania nowatorskich urządzeń energoelektronicznych i systemów sterowania poprawiających jakość dostarczanej energii wytwarzanej przez hybrydowe jednostki zasilania, w skład których wchodzą generatory OZE i magazyny bateryjne. Istotnym elementem współpracy będą projekty aplikacyjne zmierzające do opracowania i wdrożenia filtrów aktywnych SN na bazie surperkondensatorów.