sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Postępowania habilitacyjne w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplinie naukowej elektrotechnika prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej oraz opublikowane monografie habilitacyjne pracowników Wydziału.

Tytuł osiągnięcia naukowego:
Warunki poprawy i właściwego funkcjonowania układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki zabezpieczeniowej, umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie we współczesnej i planowanej strukturze elektroenergetyki
Habilitant:
Michał Szewczyk
Data nadania stopnia:
postępowanie umorzone
Dokumenty:
Monografie habilitacyjne Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Falowniki rezonansowe klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz
Habilitant:
Marcin Kasprzak
Data nadania stopnia
26 czerwca 2014 r.
Streszczenie:
Monografia dotyczy tranzystorowych falowników rezonansowych klasy D i DE o częstotliwościach pracy do 13,56 MHz. Pokazano teorię i praktykę falowników klasy D i DE. W zakresie teorii opisano i porównano metody sterowania mocy wyjściowej, omówiono struktury falowników klasy D i DE, opisano modele falowników pozwalające m.in. na analizę właściwości energetycznych oraz bilans mocy. W zakresie rozwiązań praktycznych przedstawiono serię falowników klas D i DE, które zostały zbudowane, zastosowane i przebadane przez autora. Każdy z tych falowników ma inną, coraz większą częstotliwość pracy z zakresu od kilku kHz do 13,56 MHz. Wyznaczono maksymalną częstotliwość pracy falownika DE, która przy zastosowaniu dedykowanych tranzystorach Mosfet może sięgać do 30 MHz.