wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Badanie ekologicznego napędu pojazdu miejskiego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Andrzej Sikora
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Zbudowano stanowisko badawcze pozwalające na zadawanie prędkości wirowania i momentu obciążenia silnika. Dokonano badań sprawności całego układu przetwarzania energii elektrycznej w mechaniczną (silnik + komutator elektroniczny). Badania sprawności przeprowadzono dla kilku różnych wariantów zasilania silnika BLDC (regulacja prędkości poprzez dodatkową przetwornicę DC/DC lub poprzez odpowiednie sterowanie tranzystorami mostka komutatora).