niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnej elektrycznej
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem naukowym projektu było opracowanie kryteriów i przeprowadzenie analizy porównawczej wariantowych rozwiązań transformatorów prostownikowych o tej samej mocy po stronie napięcia stałego.