wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Silniki tarczowe z magnesami trwałymi
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Głównym celem niniejszego projektu badawczego było rozeznanie, która z konstrukcji silników tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi generuje największy moment elektromagnetyczny z jednostki masy (objętości). W ramach realizacji niniejszego projektu badawczego wykonano zadania: Wybór optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego silnika uwzględniającego maksymalizację sprawności i momentu obrotowego, wielowariantowe obliczenia obwodów elektromagnetycznych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi, wykonanie trzech modeli silnika tarczowego, budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie programu i metodyki badań, badania stanowiskowe.