wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Silniki tarczowe z magnesami trwałymi
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Głównym celem niniejszego projektu badawczego było rozeznanie, która z konstrukcji silników tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi generuje największy moment elektromagnetyczny z jednostki masy (objętości). W ramach realizacji niniejszego projektu badawczego wykonano zadania: Wybór optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego silnika uwzględniającego maksymalizację sprawności i momentu obrotowego, wielowariantowe obliczenia obwodów elektromagnetycznych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi, wykonanie trzech modeli silnika tarczowego, budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie programu i metodyki badań, badania stanowiskowe.