wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Opinia o przyczynie uszkodzenia turbogeneratora na podstawie analizy dokumentacji z przebiegu awarii i badań symulacyjnych
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Adrian Nocoń
Źródło finansowania:
zlecenie z przemysłu
Opis:
W opracowaniu przeanalizowano dostarczoną przez Zleceniodawcę dokumentację techniczną wybranych elementów elektroenergetycznego. Dokumentacja obejmowała: dokumentację techniczno-ruchową generatora, schematy obwodów elektrycznych elektrowni, opis zabezpieczeń bloku, protokoły z pomiarów transformatora potrzeb własnych bloku oraz dane z systemu rejestracji pracy bloku. Na podstawie dokumentacji sformułowano wnioski dotyczące przyczyny awarii generatora. W celu zweryfikowania postawionych hipotez opracowano model matematyczny bloku. Wyznaczone w czasie badań symulacyjnych przebiegi napięć, prądów i mocy występujące w czasie symulowanych zjawisk mogących doprowadzić do awarii generatora, poddano analizie jakościowej i ilościowej. Ponadto przeprowadzono badania laboratoryjne, w których pomiarowo zweryfikowano postawione hipotezy.