wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt badawczy własny nr N N511 352137: Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Barbara Kulesz
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Zaprojektowano, zbudowano i przeprowadzono badania wpływu pracy systemu Modul Hybrid na zużycie paliwa i emisję spalin samochodu. Przeprowadzono analizę porównawczą zużycia paliwa oraz oszacowano symulacyjnie opłacalność inwestycyjną stosowania układu Modul Hybrid w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt badawczy 0R00004805: Autonomiczna uniwersalna platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki wyposażona w napęd hybrydowo-elektryczny z zasobnikiem energii pozwalającym na ewakuację z pola walki na dystansie min 5 km.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt badawczy nr 4T10A 067 25 pt.: Synchronizacja pracy czterosilnikowego napędu elektrycznego pojazdu o przeznaczeniu specjalnym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. Inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem było stworzenie nowatorskich metod sterowania i synchronizacji pracy napędu pojazdu przegubowego z czterema silnikami elektrycznymi zabudowanymi w kołach, to znaczy jego efektywną jazdę i manewry w warunkach terenowych. Opracowany układ można stosować zarówno w pojeździe o napędzie elektrycznym jak i hybrydowym, którym stawia się za zadanie zwiększenie niezawodności i jakości pracy.
Tytuł:
Projekt badawczy nr 8 T10A 022 21 pt. Współpraca układu stabilizacji napięcia z prądnicą asynchroniczną dwuuzwojeniową o wzbudzeniu kondensatorowym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Rafał Setlak
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Projekt i budowa układu wzbudzenia kondensatorowego prądnicy asynchronicznej dwuuzwojeniowej. Budowa stanowiska dydaktycznego badania prądnic indukcyjnych wzbudzanych kondensatorowo.
Tytuł:
Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w przemyśle elektroenergetycznym
Termin realizacji: 2011
Kierownik:
dr hab. inż. Bronisław Józef Drak, Prof. Politechniki Śląskiej
Źródło finansowania:
KBN umowa 6025/B/T02/2011/40
Opis:
Projekt dotyczy zagadnień związanych z awaryjnością maszyn elektrycznych i transformatorów pracujących w przemyśle elektroenergetycznym. Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów pracujących w przemyśle energetycznym, górniczym, hutniczym jest problemem niezmiernie ważnym z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostawy elektrycznej, bezpieczeństwo pracy ludzi, szczególnie w górnictwie, a przede wszystkim ze względu na skutki ekonomiczne awarii.
Tytuł:
Badania i metody eliminacji napięć wałowych i prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych dużej mocy, zainstalowanych w górniczych kombajnach ścianowych
Termin realizacji: 2009
Kierownik:
dr hab. inż. Bronisław Józef Drak, Prof. Politechniki Śląskiej
Źródło finansowania:
KBN umowa 3512/B/T02/2009/36
Opis:
W silnikach indukcyjnych dużej mocy przeznaczonych do rozruchów bezpośrednich, węzły łożyskowe są szczególnie narażone na uszkodzenia spowodowane przepływającymi prądami łożyskowymi. Przedmiotem badań były silniki indukcyjne dużej mocy zainstalowane w organach urabiających kombajnów górniczych. Przeprowadzono szeroki zakres badań eksperymentalnych i symulacyjnych. Opracowano wnioski prowadzące do zmniejszenia oddziaływania prądów łożyskowych.