piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Instytut Elektrotechniki i Informatyki

Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie

Przegląd wybranych prac naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie w ostatnich latach

Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt badawczy własny nr N N511 352137: Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Barbara Kulesz
Źródło finansowania:
MNiSW
Opis:
Zaprojektowano, zbudowano i przeprowadzono badania wpływu pracy systemu Modul Hybrid na zużycie paliwa i emisję spalin samochodu. Przeprowadzono analizę porównawczą zużycia paliwa oraz oszacowano symulacyjnie opłacalność inwestycyjną stosowania układu Modul Hybrid w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt badawczy 0R00004805: Autonomiczna uniwersalna platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Źródło finansowania:
NCBiR
Opis:
Platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych według standardów współczesnego pola walki wyposażona w napęd hybrydowo-elektryczny z zasobnikiem energii pozwalającym na ewakuację z pola walki na dystansie min 5 km.
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Projekt badawczy nr 4T10A 067 25 pt.: Synchronizacja pracy czterosilnikowego napędu elektrycznego pojazdu o przeznaczeniu specjalnym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
prof. dr hab. Inż. Tadeusz Glinka
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem było stworzenie nowatorskich metod sterowania i synchronizacji pracy napędu pojazdu przegubowego z czterema silnikami elektrycznymi zabudowanymi w kołach, to znaczy jego efektywną jazdę i manewry w warunkach terenowych. Opracowany układ można stosować zarówno w pojeździe o napędzie elektrycznym jak i hybrydowym, którym stawia się za zadanie zwiększenie niezawodności i jakości pracy.
Tytuł:
Projekt badawczy nr 8 T10A 022 21 pt. Współpraca układu stabilizacji napięcia z prądnicą asynchroniczną dwuuzwojeniową o wzbudzeniu kondensatorowym
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Rafał Setlak
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Projekt i budowa układu wzbudzenia kondensatorowego prądnicy asynchronicznej dwuuzwojeniowej. Budowa stanowiska dydaktycznego badania prądnic indukcyjnych wzbudzanych kondensatorowo.
Tytuł:
Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w przemyśle elektroenergetycznym
Termin realizacji: 2011
Kierownik:
dr hab. inż. Bronisław Józef Drak, Prof. Politechniki Śląskiej
Źródło finansowania:
KBN umowa 6025/B/T02/2011/40
Opis:
Projekt dotyczy zagadnień związanych z awaryjnością maszyn elektrycznych i transformatorów pracujących w przemyśle elektroenergetycznym. Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów pracujących w przemyśle energetycznym, górniczym, hutniczym jest problemem niezmiernie ważnym z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostawy elektrycznej, bezpieczeństwo pracy ludzi, szczególnie w górnictwie, a przede wszystkim ze względu na skutki ekonomiczne awarii.
Tytuł:
Badania i metody eliminacji napięć wałowych i prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych dużej mocy, zainstalowanych w górniczych kombajnach ścianowych
Termin realizacji: 2009
Kierownik:
dr hab. inż. Bronisław Józef Drak, Prof. Politechniki Śląskiej
Źródło finansowania:
KBN umowa 3512/B/T02/2009/36
Opis:
W silnikach indukcyjnych dużej mocy przeznaczonych do rozruchów bezpośrednich, węzły łożyskowe są szczególnie narażone na uszkodzenia spowodowane przepływającymi prądami łożyskowymi. Przedmiotem badań były silniki indukcyjne dużej mocy zainstalowane w organach urabiających kombajnów górniczych. Przeprowadzono szeroki zakres badań eksperymentalnych i symulacyjnych. Opracowano wnioski prowadzące do zmniejszenia oddziaływania prądów łożyskowych.