niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Zaprojektowanie i zbudowanie komputerowego systemu pomiarowego nowej generacji do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej w trybie on-line
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr hab. inż. Franciszek Witos
Źródło finansowania:
MNiSW/NC
Opis:
Zaprojektowano i zbudowano autorski ośmiokanałowy system pomiarowy, nazwany 8EA-WNZ, w którym wzmocnienie jest w pełni kontrolowane na drodze programowej, System umożliwia monitorowanie sygnałów, rejestrację sygnałów w czasie rzeczywistym w paśmie 20-1000 kHz i analizę sygnałów. Wyniki analizy prowadzą do budowania deskryptorów emisji akustycznej pozwalających na wyznaczanie map deskryptorów na ścianach bocznych transformatorów i lokalizację źródeł różnego typu autorską metodą stopnia zaawansowania sygnału.