niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Analiza i badania eksperymentalne skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody DTC/DPC
Termin realizacji: ...
Kierownik:
mgr inż. Michał Jeleń
Źródło finansowania:
KBN
Opis:
Celem naukowym projektu była analiza skompensowanego przekształtnika częstotliwości sterowanego w oparciu o metody bezpośredniego sterowania momentu DTC i bezpośredniego sterowania mocy DPC. W ramach pracy przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne i eksperymentalne wybranych struktur układów sterowania przekształtnika zasilającego maszynę indukcyjną klatkową, z wykorzystaniem metody DTC z modulatorem wektorowym, oraz przekształtnika współpracującego z siecią zasilającą, z wykorzystaniem metody DPC. Istotą problemu było znalezienie algorytmów sterowania zapewniających jak najlepsze właściwości statyczne i dynamiczne układu sterowania maszyny indukcyjnej oraz prostownika PWM i pozwalających na zwrot energii elektrycznej do sieci zasilającej. Zakres pracy obejmował analizę teoretyczną i badania symulacyjne oraz eksperymentalne układów sterowania przekształtnika silnikowego, sieciowego oraz całkowitego układu skompensowanego przekształtnika częstotliwości. Badaniom poddane zostały dwie odmiany metody bezpośredniego sterowania momentu silnika indukcyjnego (DTC) z modulatorem wektorowym - algorytm z regulatorami PI oraz algorytm predykcyjny. W zakresie układów sterowania falownika sieciowego badaniom symulacyjnym i laboratoryjnym poddano trzy odmiany metody DPC: z regulatorami p, q i orientacją względem napięcia sieci, z regulatorami p, q i orientacją względem wirtualnego strumienia sieci oraz z regulatorami p, Psi i orientacją względem wirtualnego strumienia falownika. Dodatkowo analitycznie i symulacyjnie przebadano odmianę DPC z modulatorem wektorowym i regulatorami PI. W pracy zaproponowano i omówiono metodę kompensacji opóźnień przetwarzania, która pozwala na polepszenie właściwości statycznych układu, przy ograniczonych możliwościach obliczeniowych cyfrowego układu sterowania. Do sterowania całkowitego układu skompensowanego przekształtnika częstotliwości wybrano metody: DTC z modulatorem wektorowym i regulatorami PI oraz DPC z regulatorami p, q i orientacją względem napięcia sieci.