piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Nowa topologia komutatora elektronicznego przeznaczonego do dwusilnikowego układu napędowego pojazdu elektrycznego
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. A. Bodora
Źródło finansowania:
projekt finansowany przez MNiSW
Opis:
Celem naukowym projektu było przebadanie możliwości zastosowania komutatora elektronicznego o zmiennej strukturze do dwusilnikowego (BLDC) napędu małego pojazdu elektrycznego. Wykonano projekt i prototyp urządzenia wraz z mikroprocesorowym układem sterowania bazującym na DSP TMS320F2812. Opracowano algorytmy sterowania pojazdem elektrycznym napędzanym za pomocą proponowanego układu. Algorytmy zostały zaimplementowane w układzie sterowania. Całość została uruchomiona i przebadana przy wykorzystaniu małego pojazdu elektrycznego.