niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Opracowanie układu sterowania silnika z magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu kopalnianej kolejki podwieszanej
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Arkadiusz Domoracki
Źródło finansowania:
praca n-b finansowana przez ENEL PC
Opis:
Przygotowano układ sterowania do napędu z silnikiem z magnesami trwałymi PMSM. Silnik z magnesami zagłębionymi IPM przeznaczony jest jako element wielosilnikowego napędu dużej kolejki podwieszanej do zastosowania w górnictwie. Układ sterowania pozwala na wykorzystanie momentów reluktancyjnych silnika. Rozwiązanie problemu właściwego startu silnika PMSM z enkoderem inkrementalnym zostało rozwiązane przez zastosowanie procedury wyznaczania połozenia spoczynkowego wirnika z uwzględnieniem zróżnicowania indukcyjności w osiach d i q silnika.