niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Tytuł:
Opracowanie i przebadanie układu sterowania napędu z silnikiem PMSM pojazdu hybrydowego, z uwzględnieniem funkcji ładowania akumulatora
Termin realizacji: ...
Kierownik:
dr inż. Tomasz Biskup
Źródło finansowania:
praca n-b finansowana przez BOBRME KOMEL Katowice
Opis:
Przygotowano układu sterowania do napędu z silnikiem z magnesami trwałymi PMSM IPM przeznaczonego do samochodu hybrydowego. Silnik z magnesami zagłębionymi przeznaczony jako pomocniczy element napędowy samochodu wykorzystywany w strefach gdzie ruch samochodów o napędzie spalinowym jest zabroniony lub dozwolony tylko w pewnych godzinach. Układ sterowania pozwala na działanie w trybie napędowym oraz w trybie ładowania akumulatorów w czasie jazdy z napędem spalinowym. Rozwiązano problem estymacji początkowego położenia wirnika dla silnika PMSM IPM przez zastosowanie procedury wyznaczania położenia spoczynkowego wirnika z uwzględnieniem zróżnicowania indukcyjności w osiach d i q silnika.