niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material – FurnitReuse
Termin realizacji: 2011 - 2013
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
Komisja Europejska
Opis:
Projekt badawczy o akronimie „FurnitReuse”, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach mechanizmu „Research for SMEs” 7 Programu Ramowego. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego materiału z odpadów drewnopochodnych oraz niesortowanych tworzyw sztucznych odzyskiwanych w firmach zajmujących się recyclingiem. Pomysłodawcą projektu jest firma Ekotech Recycling S.c. z Tychów, która skontaktowała się z pracownikami Katedry Mechatroniki na Politechnice Śląskiej z zapytaniem o rozwiązanie problemu utylizacji niesegregowanych odpadów plastikowych. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytucje badawcze (2 z Polski i po jednej z Niemiec i Węgier) oraz 5 małych przedsiębiorstw (z Polski, Niemiec, Litwy, Hiszpanii i Turcji).