niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu (grant promotorski - mgr inż. Marcin Szczygieł)
Termin realizacji: 2010 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
W procesie badawczym silnika liniowo – obrotowego przeprowadzono badania ukierunkowane na oddziaływanie modułu R na moduł L, które według wiedzy autora nie były dotychczas prowadzone i nie znalazły odzwierciedlenia w dostępnej literaturze. Wyjaśniono mechanizm wzajemnego oddziaływania obu modułów: sprzężenia mechanicznego (oddziaływanie poprzez siły tarcia) oraz sprzężenia elektromagnetycznego (oddziaływanie poprzez zniekształcenie rozkładu pola magnetycznego) i zaproponowano opis tych zjawisk w stanach statycznych i dynamicznych przy pomocy odpowiednich charakterystyk. Znajomość wzajemnego oddziaływania modułów jest istotna przy opracowywaniu algorytmów sterowania i pozycjonowania końcówki roboczej urządzeń, napędzanych silnikiem o dwóch stopniach swobody ruchu.