niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Pomiary charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloy - SMA)
Termin realizacji: 2009 - 2010
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu. W ramach projektu wykonano serię badań wybranego aktuatora cięgnowego typu F2000, wykonanego z Nitinolu oraz wyznaczono pomiarowo jego charakterystyki. Opracowano aproksymację charakterystyk z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Fermiego – Diraca, i na podstawie otrzymanych równań sformułowano model matematyczny aktuatora.