sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LXI (2015)
KwartalnikZeszyt 1 (235)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Roman NIESTRÓJ, Tadeusz BIAŁOŃ, Marian PASKO: Analiza wybranych właściwości dynamicznych adaptacyjnego obserwatora proporcjonalnego zmiennych stanu silnika indukcyjnego
  2. Andrzej SIKORA, Barbara KULESZ, Romuald GRZENIK: Dwunastopulsowe i dwudziestoczteropulsowe układy przetwarzania napięcia przemiennego na napięcie stałe
  3. Tomasz TRAWIŃSKI, Marcin SZCZYGIEŁ, Wojciech KOŁTON, Grzegorz KŁAPYTA, Marek HOJEŃSKI, Jan MORAŃSKI, Krzysztof OZDOBA: Analiza zużycia energii elektrycznej wybranych przedsiębiorstw w kontekście nowych metod kompensacji mocy biernej
  4. Piotr ZIENTEK: Drogi przepływu prądów łożyskowych w organach urabiających kombajnów górniczych
  5. Bogusław BUTRYŁO, Agnieszka CHOROSZUCHO: Modelowanie zjawisk elektromagnetycznych w konstrukcjach budowlanych z zastosowaniem niejawnej metody różnicowej
  6. Dariusz LAMBER, Paweł SOWA: Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej nN w czasie rzeczywistym
  7. Janusz KURPAS, Paweł SOWA: Długoterminowe zarządzanie majątkiem sieciowym w OSD
  8. Wojciech BARWINEK, Arkadiusz DOMORACKI: Mikroprocesorowy system lokalizacji obiektów GPS/GSM
  9. Piotr ŚWISZCZ: Modele deterministyczne łuku elektrycznego w wybranych odbiornikach w dziedzinie czasu