środa, 21.02.2018 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl100logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LXII (2016)
KwartalnikZeszyt 3 (239)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Andrzej PRZYTULSKI: Zachowanie się fal elektromagnetycznych o szerokim spektrum częstotliwości w wybranych narządach płciowych
  2. Krzysztof PRZYBYŁA: Możliwości zastosowania tranzystorów MOSFET na bazie SiC oraz GaN w falowniku klasy DE
  3. Mirosław WCIŚLIK. Paweł STRZĄBAŁA: Rozkład mocy w obwodzie z prostownikiem mostkowym w trybie pracy ciągłej
  4. Sławomir BIEROŃSKI, Roman KORAB, Robert OWCZAREK: Wpływ regulacji przesuwników fazowych instalowanych w rejonie europy środkowo-wschodniej na transgraniczne przepływy mocy
  5. Waldemar BAUER, Jerzy BARANOWSKI, Tomasz DZIWIŃSKI, Paweł PIĄTEK, Marta ZAGÓROWSKA: Aproksymacja równoległa oustaloupa
  6. Marek KCIUK, Tomasz TRAWIŃSKI: Bezkontaktowy miernik przemieszczenia liniowego lub kątowego o przełączalnym zakresie pomiarowym
  7. Zbigniew Hieronim ŻUREK: Nowe zastosowania pomiarowe metod indukcyjnych w diagnostyce materiału i struktury stali