sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LXIII (2017)
KwartalnikZeszyt 1-2 (241-242)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Andrzej PRZYTULSKI: Zachowanie się fal elektromagnetycznych o szerokim spektrum częstotliwości w wybranych narządach płciowych
  2. Wolfgang MATHIS, Harry WEBER: Aktualne postępy w analizie i projektach oscylatorów LC
  3. Przemysław PTAK, Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI: Badanie wybranych właściwości lamp LED
  4. Adam STECKIEWICZ, Bogusław BUTRYŁO: Ujednorodnienie właściwości elektrycznych materiałów laminarnych z Dobieraną przewodzącą strukturą periodyczną
  5. Konrad DUDZIAK, Krzysztof STAWICKI, Andrzej BRYKALSKI: Analiza dynamiki pól z wykorzystaniem numerycznie wyznaczanych momentów znormalizowanych zwykłych
  6. Katarzyna CICHOŃ, Tomasz SMEKTAŁA, Andrzej BRYKALSKI: Zastosowanie technologii przyrostowych w rekonstrukcji obszaru twarzoczaszki
  7. Tadeusz KACZOREK: Dodatnie układy liniowe i obwody elektryczne z odwrotnością macierzy stanu

 

 

Andrzej PRZYTULSKI