poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LXIII (2017)
KwartalnikZeszyt 3-4 (243-244 )
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Jerzy HICKIEWICZ, Piotr RATAJ: Działalność Ignacego Mościckiego w dziedzinie elektrotechniki w 150 rocznicę jego urodzin
  2. Andrzej ZAWADZKI, Maciej WŁODARCZYK: Metoda CFE – analiza jakości aproksymacji odwrotnej transformaty Laplace’a ułamkowego rzędu
  3. Jarosław SZCZEPANIAK, Maciej WŁODARCZYK: Propagacja impulsów prostokątnych w kaskadzie czwórników
  4. Roman KORAB, Robert OWCZAREK, Marcin POŁOMSKI: Koordynacja przesuwników fazowych za pomocą algorytmu rojowego
  5. Robert WÓJCICKI, Krzysztof DĘBOWSKI: Wpływ fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na kształtowanie profilu KSE w świetle nowej ustawy o OZE
  6. Bartłomiej TWOREK: Błędy przy projektowaniu instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych
  7. Wojciech LUBICKI, Maksymilian PRZYGRODZKI: Wybrane metody wyznaczania probabilistycznego rozpływu mocy

 

 

Andrzej PRZYTULSKI