niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LVIII (2012)
KwartalnikZeszyt 1 (221)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Marcin SOWA, Dariusz SPAŁEK: Zagadnienie brzegowe pola elektromagnetycznego struktury cylindrycznej z nieliniowym obszarem – rozwiązanie otrzymane metodą analityczno-numeryczną
  2. Krzysztof BODZEK, Bogusław GRZESIK: Analiza maksymalnej mocy transformatora współosiowego liniowego przy dopuszczalnej temperaturze
  3. Michał JELEŃ, Grzegorz JAREK, Jarosław MICHALAK, Kazimierz GIERLOTKA: Przystosowanie trójfazowego przemiennika częstotliwości do zasilania silnika prądu stałego z sieci AC
  4. Marian HYLA, Andrzej KANDYBA: Bezprzepięciowe sterowanie impulsowe regulatora napięcia przemiennego
  5. Andrzej KANDYBA, Marian HYLA: Plazmotron typu GLIDARC zasilany z przekształtnika napięcia przemiennego – analiza numeryczna
  6. Janusz WALCZAK, Seweryn MAZURKIEWICZ: Transformacje momentów harmonizowalnych sygnałów stochastycznych w deterministycznych układach nieliniowych
  7. Janusz WALCZAK, Seweryn MAZURKIEWICZ: Transformacje momentów sygnałów stochastycznych w losowych układach nieliniowych
  8. Grzegorz REDLARSKI: Ocena możliwości zmiany struktury układu regulacji prędkości kątowej turbozespołu w celu eliminacji synchronizatora automatycznego
  9. Piotr GAS: Wpływ mocy wejściowej anteny współosiowej na rozkład temperatury podczas śródmiąższowej hipertermii mikrofalowej