wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LVII (2011)
KwartalnikZeszyt 4 (220)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Jerzy BARANOWSKI: Nieliniowy obserwator prędkości dla silnika obcowzbudnego prądu stałego
  2. Marcin MACIĄŻEK, Dariusz GRABOWSKI, Michał LEWANDOWSKI: Analiza skuteczności kompensacji realizowanej przy użyciu energetycznego filtru aktywnego
  3. Mariusz NAJGEBAUER, Jan SZCZYGŁOWSKI: Kompozyty magnetyczne w maszynach elektrycznych 
  4. Paweł JABŁOŃSKI: Przybliżona analiza pola przepływowego w otoczeniu cienkiej powłoki z użyciem MEB 
  5. Paweł JABŁOŃSKI: Przybliżona analiza cienkościennego ekranu elektromagnetycznego z użyciem MEB 
  6. Piotr GACKOWSKI: Analiza wybranych warunków zewnętrznych wpływających na bezpieczeństwo wejścia gazowca LNG do terminalu gazowego LNG w Świnoujściu 
  7. Piotr PRUSKI, Stefan PASZEK: Analiza modalna przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej w krajowym systemie elektroenergetycznym 
  8. Roman MUSZYŃSKI: Wymagania i optymalizacja struktury przekształtnika dla napędów z falownikiem napięcia 
  9. Zbigniew GORYCA, Mariusz MALINOWSKI, Artur PAKOSZ: Sposób minimalizacji momentu zaczepowego w wielobiegunowej maszynie z magnesami trwałymi