niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LVIII (2012)
KwartalnikZeszyt 2 (222)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Górecki K., Zarębski J., Detka K.: Materiały magnetyczne wykorzystywane w przetwornicach DC-DC
  2. Jankowski P.: Proste modele linii długiej w środowisku Mathcad
  3. Brociek W., Wilanowicz R.: Badania symulacyjne w układzie nieliniowym z dołączonym urządzeniem filtrująco-kompensacyjnym
  4. Brock S.: Wpływ tętnień momentu wytwarzanego przez silnik synchroniczny o magnesach trwałych na dokładność pracy napędu bezpośredniego
  5. Mynarek P., Kowol M.: Analiza dynamiczna stanów cieplnych w silnikach małej mocy
  6. Kolańska-Płuska J.: Weryfikacja pomiarowa impedancji toru wielkoprądowego
  7. Pruski P., Paszek S.: Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych na podstawie symulacyjnych i pomiarowych przebiegów mocy chwilowej zespołów wytwórczych
  8. Przytulski A.: Fala elektromagnetyczna w.cz. na granicy środowisk powietrze-ciało człowieka
  9. Walczak J., Stępień R.: Dyskretne modelowanie rejestrów LFSR