wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LVIII (2012)
KwartalnikZeszyt 2 (222)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Górecki K., Zarębski J., Detka K.: Materiały magnetyczne wykorzystywane w przetwornicach DC-DC
  2. Jankowski P.: Proste modele linii długiej w środowisku Mathcad
  3. Brociek W., Wilanowicz R.: Badania symulacyjne w układzie nieliniowym z dołączonym urządzeniem filtrująco-kompensacyjnym
  4. Brock S.: Wpływ tętnień momentu wytwarzanego przez silnik synchroniczny o magnesach trwałych na dokładność pracy napędu bezpośredniego
  5. Mynarek P., Kowol M.: Analiza dynamiczna stanów cieplnych w silnikach małej mocy
  6. Kolańska-Płuska J.: Weryfikacja pomiarowa impedancji toru wielkoprądowego
  7. Pruski P., Paszek S.: Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych na podstawie symulacyjnych i pomiarowych przebiegów mocy chwilowej zespołów wytwórczych
  8. Przytulski A.: Fala elektromagnetyczna w.cz. na granicy środowisk powietrze-ciało człowieka
  9. Walczak J., Stępień R.: Dyskretne modelowanie rejestrów LFSR