wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LVIII (2012)
KwartalnikZeszyt 3-4 (223-224)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 1. Joanna KOLAŃSKA-PŁUSKA: Teoretyczna ocena wpływu szczeliny powietrznej na wartości impedancji wejściowej układu wzbudnik wewnętrzny – wsad rurowy
 2. Piotr KOZIERSKI: Filtr cząsteczkowy wykorzystujący dyskretne modele przejścia i pomiaru
 3. Marcin LIS, Piotr KOZIERSKI: Wpływ informacji o zmiennych stanu obiektu na jakość sterowania przez neurosterownik
 4. Piotr KOZIERSKI, Marcin LIS: Wpływ szumów kolorowych na działanie filtru cząsteczkowego
 5. Jerzy BARANOWSKI, Waldemar BAUER, Marek OLESZCZYK, Paweł PIĄTEK, Adam WINDAK: Metody częstotliwościowe w analizie zachowań pacjentów POZ
 6. Artur PASIERBEK, Bernard BARON, Zygmunt PIĄTEK, Tomasz SZCZEGIELNIAK, Dariusz KUSIAK: Komputerowy system pomiarowy z czujnikiem trójosiowym do pomiaru natężenia pola magnetycznego
 7. Stanisław JAŁBRZYKOWSKI, Adam KRUPA, Adam TOMASZUK: Eksperymentalne porównanie przekształtników DC/DC podwyższających napięcie do zastosowania w fotowoltaice
 8. Dawid BUŁA: Regulator napięcia DC hybrydowego energetycznego filtru aktywnego
 9. Tomasz ADRIKOWSKI, Dawid BUŁA, Marian PASKO: Analiza wpływu czasów martwych na właściwości hybrydowego energetycznego filtru aktywnego
 10. Anna PIWOWAR, Janusz WALCZAK: Model transmisyjny uogólnionej sekcji LTV pierwszego rzędu
 11. Tomasz ZARĘBSKI: Możliwości implementacji systemów automatyki budynkowej w lokalnych sieciach energetycznych
 12. Olgierd MAŁYSZKO, Michał ZEŃCZAK: Pola elektryczne i magnetyczne wokół nowych linii elektroenergetycznych