niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LVIII (2012)
KwartalnikZeszyt 3-4 (223-224)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 1. Joanna KOLAŃSKA-PŁUSKA: Teoretyczna ocena wpływu szczeliny powietrznej na wartości impedancji wejściowej układu wzbudnik wewnętrzny – wsad rurowy
 2. Piotr KOZIERSKI: Filtr cząsteczkowy wykorzystujący dyskretne modele przejścia i pomiaru
 3. Marcin LIS, Piotr KOZIERSKI: Wpływ informacji o zmiennych stanu obiektu na jakość sterowania przez neurosterownik
 4. Piotr KOZIERSKI, Marcin LIS: Wpływ szumów kolorowych na działanie filtru cząsteczkowego
 5. Jerzy BARANOWSKI, Waldemar BAUER, Marek OLESZCZYK, Paweł PIĄTEK, Adam WINDAK: Metody częstotliwościowe w analizie zachowań pacjentów POZ
 6. Artur PASIERBEK, Bernard BARON, Zygmunt PIĄTEK, Tomasz SZCZEGIELNIAK, Dariusz KUSIAK: Komputerowy system pomiarowy z czujnikiem trójosiowym do pomiaru natężenia pola magnetycznego
 7. Stanisław JAŁBRZYKOWSKI, Adam KRUPA, Adam TOMASZUK: Eksperymentalne porównanie przekształtników DC/DC podwyższających napięcie do zastosowania w fotowoltaice
 8. Dawid BUŁA: Regulator napięcia DC hybrydowego energetycznego filtru aktywnego
 9. Tomasz ADRIKOWSKI, Dawid BUŁA, Marian PASKO: Analiza wpływu czasów martwych na właściwości hybrydowego energetycznego filtru aktywnego
 10. Anna PIWOWAR, Janusz WALCZAK: Model transmisyjny uogólnionej sekcji LTV pierwszego rzędu
 11. Tomasz ZARĘBSKI: Możliwości implementacji systemów automatyki budynkowej w lokalnych sieciach energetycznych
 12. Olgierd MAŁYSZKO, Michał ZEŃCZAK: Pola elektryczne i magnetyczne wokół nowych linii elektroenergetycznych