niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LVI (2010)
KwartalnikZeszyt 3 (215)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Krzysztof BUDNIK, Wojciech MACHCZYŃSKI: Pole magnetyczne kabli podziemnych
  2. Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI: Wpływ warunków chłodzenia na charakterystyki liniowego stabilizatora napięcia
  3. Tadeusz BIAŁOŃ, Arkadiusz LEWICKI, Roman NIESTRÓJ, Marian PASKO: Stabilność obserwatora proporcjonalnego z dodatkowymi integratorami na przykładzie obserwatora strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego
  4. Marek DŁUGOSZ, Wojciech MITKOWSKI, Paweł SKRUCH: Metody sterowania w obwodzie elektrycznym CHUY
  5. Stefan PASZEK, Piotr PRUSKI: Wyznaczanie elektromechanicznych wartości własnych macierzy stanu systemu elektroenergetycznego na podstawie przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej
  6. Sebastian BERHAUSEN, Stefan PASZEK: Estymacja parametrów elektromagnetycznych generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia pracującego w systemie elektroenergetycznym
  7. Grzegorz KIEŁTYKA, Janusz WALCZAK: Analiza stabilności punktów równowagi nieliniowej pętli synchronizacji fazy czwartego rzędu
  8. Tomasz BISKUP, Arkadiusz DOMORACKI, Aleksander BODORA: Mikroprocesorowa realizacja metod sterowania umożliwiających poprawę właściwości ruchowych bezszczotkowego silnika prądu stałego
  9. Krzysztof KRYKOWSKI, Grzegorz SIEMEK, Dawid WALCZAK: Wpływ indukcyjności na charakterystyki mechaniczne silnika PM BLDC
  10. Łukasz PIĄTEK: Algorytm znajdowania jedno- i dwuelementowych minimalnych przekrojów w grafie niezorientowanym