niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LV (2009)
KwartalnikZeszyt 4 (212)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 1. Tomasz TRAWIŃSKI: System pozycjonowania głowic pamięci masowej z przegubami pryzmatycznymi. Cz. I – model matematyczny
 2. Krzysztof DĘBOWSKI, Dawid BUŁA: Regulator rozmyty w układzie sterowania energetycznym filtrem aktywnym
 3. Joanna KOLAŃSKA-PŁUSKA: Zastosowanie programu FEMM do analizy numerycznej pola elektromagnetycznego przewodów o przekroju prostokątnym w procesie nagrzewania indukcyjnego
 4. Ksawery SZYKIEDANS, Piotr SKAŁOWSKI: Czterowirnikowy śmigłowiec inspekcyjny
 5. Zbigniew GACEK, Marek SZADKOWSKI, Franciszek WITOS: Idea zespolonej metody diagnozowania transformatorów energetycznych wysokiego napięcia opartej na pomiarach WNZ
 6. Grzegorz KONIECZNY, Zbigniew OPILSKI, Tadeusz PUSTELNY, Erwin MACIAK, Paweł GIBIŃSKI, Adam GACEK, Roman KUSTOSZ: Wybór metod pomiarowych dla diagnostyki sztucznego serca
 7. Przemysław STRUK, Tadeusz PUSTELNY, Zbigniew NAWRAT: Modelowanie dużego układu krążenia człowieka w postaci elektrycznego układu zastępczego
 8. Przemysław STRUK, Tadeusz PUSTELNY: Optymalizacja sprzęgaczy siatkowych w układach optyki zintegrowanej
 9. Aneta OLSZEWSKA: Wykorzystanie deskryptorów ADP, ADC, ADNC do analizy sygnałów emisji akustycznej zarejestrowanych w transformatorach olejowych
 10. Jerzy JAKUBIEC: Niepewność pojedynczego pomiaru wykonanego przyrządem cyfrowym
 11. Grzegorz KIEŁTYKA, Janusz WALCZAK: Asymptotyczna analiza stabilności nieliniowej pętli synchronizacji fazy trzeciego rzędu z filtrem o aproksymacji Cauera
 12. Tomasz CIEŚLA, Zbigniew KACZMARCZYK, Bogusław GRZESIK, Mariusz STĘPIEŃ: Obwody do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej
 13. Tomasz CIEŚLA: Obwody do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej – badania laboratoryjne