niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LV (2009)
KwartalnikZeszyt 3 (211)
 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Henryk KOCOT, Roman KORAB, Kurt ŻMUDA: Planowanie pracy jednostek wytwórczych na rynku energii elektrycznej – przegląd stosowanych metod
  2. Bernard BARON, Artur PASIERBEK, Paweł SOWA: Zmiennoprądowy model systemu elektroenergetycznego w zagadnieniach analizy i optymalizacji rozpływu mocy
  3. Bernard BARON, Artur PASIERBEK: Porównanie wydajności algorytmów gradientu sprzężonego i quasi-newtonowskiego BFGS w zagadnieniu optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym
  4. Radosław SOKÓŁ: Biblioteka podstawowych klas wektorowych
  5. Radosław SOKÓŁ: Biblioteka podstawowych klas macierzowych. Część I
  6. Radosław SOKÓŁ: Biblioteka podstawowych klas macierzowych. Część II
  7. Radosław SOKÓŁ: Obiektowa reprezentacja modelu systemu
  8. Marcin POŁOMSKI: Metoda non-interior-point w optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym
  9. Tomasz CIEŚLA, Bogusław GRZESIK: Analiza właściwości dwutaktowego wysokoczęstotliwościowego przekształtnika transformatorowego DC-DC
  10. Bogusław GRZESIK, Radosław JEŻ: Analiza polowa nierównomierności rozkładu pola magnetycznego we wnętrzu magneśnicy statycznej