wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LV (2009)
KwartalnikZeszyt 1 (209)
 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. M. Pasko: Wkład profesora Stanisława Fryzego – pioniera polskiej elektrotechniki teoretycznej – w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi
  2. T. Adrikowski, M. Pasko: Zastosowanie dualnego przekształcenia z inwersją w syntezie dolnoprzepustowego prądowego filtru eliptycznego
  3. L. Topór-Kamiński, M. Płaza: Analiza liniowa sterowanego cyfrowo oscylatora harmonicznego opartego na wzmacniaczach operacyjnych z integratorową funkcją przejścia
  4. Z. Piątek, D. Kusiak, T. Szczegielniak: Pole magnetyczne trójfazowego symetrycznego toru wielkoprądowego
  5. Z. Piątek, D. Kusiak, T. Szczegielniak: Pole magnetyczne trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego
  6. Z. Piątek, D. Kusiak, T. Szczegielniak:  Pole magnetyczne dwubiegunowego toru wielkoprądowego
  7. B. Witek: Stany nieustalone w układzie sieć–generator indukcyjny z uwzględnieniem elementów facts
  8. K. Musioł: Liczalny wzorzec indukcyjności wzajemnej
  9. A. Wiculski, S. Krawczyk, M. Hyla: Prototypowy system elektronicznej kontroli dostępu
  10. W. Janus, M. Hyla: Mikroserwer LAN na mikrokontrolerze ATmega128