piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LIX (2013)
KwartalnikZeszyt 4 (228)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Dawid BUŁA: Wpływ zmian częstotliwości napięcia sieci zasilającej na pracę hybrydowego i energetycznego filtru aktywnego
  2. Łukasz MAJKA, Dominik SZUSTER: Estymacja parametrów przemysłowego zespołu wytwórczego o mocy 7.5 MVA na podstawie testu zaniku prądu stałego
  3. Marcin FICE, Rafał SETLAK: Samochód elektryczny jako zasobnik dla instalacji prosumenckiej
  4. Marcin FICE, Rafał SETLAK: Smart hybrid - tani wieloźródłowy napęd samochodu
  5. Piotr ZIENTEK: Drogi przepływu prądów łożyskowych w organach urabiających kombajnów górniczych
  6. Szymon PASKO: Analiza wpływu konstrukcji filtrów na tłumienie zaburzeń różnicowych
  7. Artur PASIERBEK, Marcin POŁOMSKI, Radosław SOKÓŁ: Porównanie wybranych algorytmów optymalizacji rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym
  8. Tomasz ADRIKOWSKI: Koncepcyjny model symulacyjny jednofazowego energetycznego filtru aktywnego w środowisku Orcad-Capture & PSpice