wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LX (2014)
KwartalnikZeszyt 1 (229)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Lukáš KOUDELA, Petr POLCAR, Oldřich TUREČEK: Modelowanie numeryczne propagacji dźwięku w komorze bezechowej za pomocą dyfuzora typu QRD
  2. Petr POLCAR, Lukáš KOUDELA:  Układy elektromechaniczne ze szczeliną powietrzną wypełnioną cieczą magnetyczną
  3. Tadeusz KACZOREK:  Analiza punktowej kompletności i punktowej generacji deskryptorowych obwodów elektrycznych przy użyciu odwrotnej macierzy Drazina
  4. Krzysztof BUDNIK, Wojciech MACHCZYŃSKI, Jan SZYMENDERSKI:  Pole elektryczne indukowane prądem w przewodzie napowietrznym
  5. Ryszard PORADA, Adam GULCZYŃSKI:  Sterowanie energoelektronicznym źródłem prądu z zastosowaniem regulatorów dyskretnych
  6. Wojciech MITKOWSKI:  Analiza niejednorodnego elektrycznego układu drabinkowego typu LC
  7. Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI:  Wpływ mocowania elementu półprzewodnikowego na jego przejściową impedancję termiczną
  8. Andrzej ZAWADZKI, Maciej WŁODARCZYK:  Zastosowanie rachunku ułamkowego rzędu do modelowania pewnej klasy generatorów nieliniowych
  9. Andrzej KUKIEŁKA:  Podobieństwo transmitancji napięciowo-prądowych i prądowo-napięciowych dualnych hybrydowych czwórników aktywnych z konwersją
  10. Krzysztof SZTYMELSKI, Marian PASKO:  Matematyczny model pętli histerezy magnetycznej