niedziela, 25.07.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LX (2014)
KwartalnikZeszyt 1 (229)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Lukáš KOUDELA, Petr POLCAR, Oldřich TUREČEK: Modelowanie numeryczne propagacji dźwięku w komorze bezechowej za pomocą dyfuzora typu QRD
  2. Petr POLCAR, Lukáš KOUDELA:  Układy elektromechaniczne ze szczeliną powietrzną wypełnioną cieczą magnetyczną
  3. Tadeusz KACZOREK:  Analiza punktowej kompletności i punktowej generacji deskryptorowych obwodów elektrycznych przy użyciu odwrotnej macierzy Drazina
  4. Krzysztof BUDNIK, Wojciech MACHCZYŃSKI, Jan SZYMENDERSKI:  Pole elektryczne indukowane prądem w przewodzie napowietrznym
  5. Ryszard PORADA, Adam GULCZYŃSKI:  Sterowanie energoelektronicznym źródłem prądu z zastosowaniem regulatorów dyskretnych
  6. Wojciech MITKOWSKI:  Analiza niejednorodnego elektrycznego układu drabinkowego typu LC
  7. Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI:  Wpływ mocowania elementu półprzewodnikowego na jego przejściową impedancję termiczną
  8. Andrzej ZAWADZKI, Maciej WŁODARCZYK:  Zastosowanie rachunku ułamkowego rzędu do modelowania pewnej klasy generatorów nieliniowych
  9. Andrzej KUKIEŁKA:  Podobieństwo transmitancji napięciowo-prądowych i prądowo-napięciowych dualnych hybrydowych czwórników aktywnych z konwersją
  10. Krzysztof SZTYMELSKI, Marian PASKO:  Matematyczny model pętli histerezy magnetycznej