wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LX (2014)
KwartalnikZeszyt 2-3 (230-231)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 1. Lesław LACROIX: Nowe bloki energetyczne oparte na paliwie węglowym i gazie o mocy powyżej 400 MW, ich rola w krajowym systemie elektroenergetycznym
 2. Paweł KUBEK: Metody analizy przewodów elektroenergetycznych pod względem cieplnym i mechanicznym
 3. Tomasz RUSEK: Gospodarka SF6 w instalacjach elektroenergetycznych – wybrane aspekty prawne
 4. Kamil BARCZAK: Depolaryzator światła dla światłowodowego czujnika prądu z przetwarzaniem zewnętrznym
 5. Sabina DREWNIAK, Tadeusz PUSTELNY, Włodzimierz STRUPIŃSKI, Iwona PASTERNAK, Zbigniew OPILSKI: Metody charakteryzacji grafenu wykorzystywanego w sensorowych układach rezystancyjnych
 6. Aneta OLSZEWSKA: Lokalizacja wyładowań niezupełnych w olejowych transformatorach energetycznych metodą emisji akustycznej z wykorzystaniem deskryptora ADP
 7. Marcin KASPRZAK, Piotr LEGUTKO, Kamil KIEREPKA: Porównanie układów dopasowania L-C oraz L-LC dla falownika klasy D 1,5 kW/300 kHz
 8. Adam PILŚNIAK, Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Piotr HOLAJN, Janusz GUZIK, Aleksander KUMOR: Wpływ współczynnika szczytu na błędy przetworników RMS-DC typu ELIN o potęgowych funkcjach przetwarzania
 9. Andrzej SIKORA, Barbara KULESZ: Zastosowanie metody rozmytej fali napięciowej w pomiarach izolacji maszyn elektrycznych
 10. Romuald GRZENIK: Silnik elektryczny o wzbudzeniu hybrydowym
 11. Damian BIJAK, Grzegorz KŁAPYTA: Odwrócone wahadło fizyczne - projekt i wykonanie części mechanicznej z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor oraz środowiska Matlab/Simulink
 12. Grzegorz SZERSZEŃ: Niskoszumny przedwzmacniacz przeznaczony do współpracy z komputerowym systemem pomiarowym 8EA-WNZ