wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LX (2014)
KwartalnikZeszyt 4 (232)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Dariusz SPAŁEK: O jednoznaczności rozwiązań równań pola elektromagnetycznego w obszarze anizotropowym i niestacjonarnym
  2. Jarosław MICHALAK, Michał JELEŃ, Grzegorz JAREK: Skompensowany przekształtnik AC/DC symulujący pracę baterii akumulatorów
  3. Jarosław MICHALAK, Marcin ZYGMANOWSKI: Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy – wybrane zagadnienia
  4. Sebastian BARTEL: Przegląd wybranych konstrukcji i koncepcja elektromagnetycznej pompy pulsacyjnej krwi z metodą sterowania
  5. Zbigniew KACZMARCZYK: Metoda projektowania wysokoczęstotliwościowych falowników klasy E
  6. Janusz HETMAŃCZYK, Maciej SAJKOWSKI, Tomasz STENZEL, Krzysztof KRYKOWSKI: Model bezszczotkowego silnika prądu stałego wykorzystany w analizie manipulatora równoległego
  7. Rafał KUMALA, Katarzyna ŁUSZCZ: Modelowanie elementów systemu elektroenergetycznego w programach NETOMAC oraz EMTP-ATP
  8. Zygmunt KOWALIK: Użycie aproksymacji symplicjalnej z nierównomiernym rozłożeniem wierzchołków do aproksymacji charakterystyki strumieniowo-prądowej silnika SynRM
  9. Krzysztof SIEKIERSKI, Maksymilian PRZYGRODZKI: Modelowanie sieci wielonośnikowych w zastosowaniach do obliczeń rozpływowych
  10. Tadeusz BIAŁOŃ, Arkadiusz LEWICKI, Marian PASKO: Zastosowanie metody zmiany bazy do doboru wzmocnień obserwatora strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego