piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


ELEKTRYKARok LX (2014)
KwartalnikZeszyt 4 (232)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Dariusz SPAŁEK: O jednoznaczności rozwiązań równań pola elektromagnetycznego w obszarze anizotropowym i niestacjonarnym
  2. Jarosław MICHALAK, Michał JELEŃ, Grzegorz JAREK: Skompensowany przekształtnik AC/DC symulujący pracę baterii akumulatorów
  3. Jarosław MICHALAK, Marcin ZYGMANOWSKI: Hybrydowy asymetryczny przekształtnik wielopoziomowy – wybrane zagadnienia
  4. Sebastian BARTEL: Przegląd wybranych konstrukcji i koncepcja elektromagnetycznej pompy pulsacyjnej krwi z metodą sterowania
  5. Zbigniew KACZMARCZYK: Metoda projektowania wysokoczęstotliwościowych falowników klasy E
  6. Janusz HETMAŃCZYK, Maciej SAJKOWSKI, Tomasz STENZEL, Krzysztof KRYKOWSKI: Model bezszczotkowego silnika prądu stałego wykorzystany w analizie manipulatora równoległego
  7. Rafał KUMALA, Katarzyna ŁUSZCZ: Modelowanie elementów systemu elektroenergetycznego w programach NETOMAC oraz EMTP-ATP
  8. Zygmunt KOWALIK: Użycie aproksymacji symplicjalnej z nierównomiernym rozłożeniem wierzchołków do aproksymacji charakterystyki strumieniowo-prądowej silnika SynRM
  9. Krzysztof SIEKIERSKI, Maksymilian PRZYGRODZKI: Modelowanie sieci wielonośnikowych w zastosowaniach do obliczeń rozpływowych
  10. Tadeusz BIAŁOŃ, Arkadiusz LEWICKI, Marian PASKO: Zastosowanie metody zmiany bazy do doboru wzmocnień obserwatora strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego