niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


XLIX Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2017 r.

7 grudnia 2017 r. odbyła się sesja konkursowa „XLIX KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI W 2017” zorganizowanego tradycyjnie przez Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do konkursu zgłoszono 6 prac i projektów dyplomowych:

 
mgr inż. Wojciech CZERNEK
Bezprzewodowy system alarmowy
Instytut Elektroniki, Wydział AEiI, RAU-3
praca magisterska, promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
mgr inż. Tomasz GAMRAT
Realizacja układu sterowania napędu bezczujnikowego z silnikiem PMSM
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki, RE-5
praca magisterska, promotor: dr inż. Jarosław Michalak
mgr inż. Wojciech KUCHCIK
Projekt i wykonanie modułu sterowania dla mikrosilnika SMA
Katedra Mechatroniki, RE-6
praca magisterska, promotor: dr inż. Marek Kciuk
mgr inż. Daria MACHA
Wpływ łańcuchów odciągowych w obliczeniach zwisów i naprężeń przewodów roboczych w liniach WN NN
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, RE-1
praca magisterska, promotor: dr inż. Paweł Kubek
inż. Monika MIKOŁAJCZYK
Analiza możliwości wykorzystania dostępnych w handlu modułów Peltiera do przetwarzania wydzielonej w maszynach i urządzeniach energii cieplnej na energię elektryczną
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Wydział GiG, RG-1
projekt inżynierski, promotor: dr inż. Andrzej Nowrot
inż. Grzegorz ZIOŁO
Goniometr fotometryczny
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, RE-2
projekt inżynierski, promotor: dr inż. Adam Pilśniak

Po zapoznaniu się z pracami dyplomowymi oraz ich prezentacjami Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl. (przewodniczący), mgr inż. Czesława Bella, dr inż. Szymon Ciura, dr inż. Adam Heyduk, dr inż. Jan Kapinos, mgr inż. Krzysztof Kolonko, dr inż. Jan Machniewski, dr inż. Anna Piaskowy, dr inż. Tomasz Rusek postanowiła przyznać następujące nagrody:

I nagroda
inż. Grzegorz ZIOŁO
II nagroda
mgr inż. Wojciech CZERNEK
III nagroda
mgr inż. Daria MACHA
III nagroda
inż. Monika MIKOŁAJCZYK
wyróżnienie
mgr inż. Tomasz GAMRAT
wyróżnienie
mgr inż. Wojciech KUCHCIK