sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

XVI Zjazd Wychowanków w 2012 r.

22 października 2012 roku, spotkali się w auli 300 po raz kolejny absolwenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej kol. Krzysztof Kolonko. Witając zgromadzonych przypomniał tych profesorów i kolegów, którzy ubyli z naszego grona od ostatniego Zjazdu i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Do prowadzenia obrad Zjazdu poprosił Kol. Ludwika Pinko. Propozycja by kol. L. Pinko przewodniczył obradom została przyjęta przez aklamację. Kol. Pinko podziękował za wybór i przyznał się, że był obecny na wszystkich dotychczasowych Zjazdach. 

Czytaj więcej...