poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Na wniosek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Elektryków w Gliwcach, w związku z zapoczątkowaną w roku 2008 inicjatywą nadawania nazw obiektom drogowym, Rada Miasta Gliwice podjęła w dniu 19 maja 2016 r. uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Ignacego Daszyńskiego na skrzyżowaniu z ulicami: Józefa Sowińskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską "Rondo prof. Stanisława Fryzego" [projekt wraz z uzasadnieniem].

Prof. Stanisław Fryze (Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1946-1948) urodził się 1 grudnia 1885 r. w Krakowie. W 1911 r. rozpoczął studia na Oddziale Elektrotechnicznym przy Wydziale Mechanicznym Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Pierwsza wojna światowa i czynny udział w niej prof. S. Fryzego były powodem, że dyplom inżyniera otrzymuje dopiero w 1917 r. W 1923 r. uzyskuje dyplom doktora nauk technicznych za pracę pt. "Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego". Był to pierwszy w Polsce doktorat z nauk elektrycznych. W 1925 r. obejmuje Katedrę Elektrotechniki Ogólnej na Politechnice Lwowskiej, gdzie pracuje do końca wojny. W styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Donbasu. Jesienią 1945 r. wrócił do Lwowa, a w czerwcu 1946 r. przyjechał do Gliwic. Na Politechnice Śląskiej prof. S. Fryze objął Katedrę Podstaw Elektrotechniki, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1960 r. W 1952 r. został powołany na członka tytularnego, a w 1957 r. członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Zmarł 3 marca 1964 r. w Gliwicach.