piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 2 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Elektryków z Władzami Dziekańskimi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na spotkaniu obecny był także Prezes ZG Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: (na zdjęciu od lewej) honorowy prezes kol. Tadeusz Lipiński, wiceprezes prof. Marian Pasko, prezes kol. Krzysztof Kolonko, dziekan prof. Paweł Sowa, prodziekan dr Adam Cichy, (w drugim rzędzie od lewej) kol. Janina Szymanowicz, kol. Zofia Cichowska, prof. Lesław Topór-Kamiński, prezes ZG SWPŚl. kol. Lech Dobrowolski, prodziekan prof. Zbigniew Kaczmarczyk, (w trzecim rzędzie od lewej) kol. Robert Szymaszek, kol. Wiesław Matulka, kol. Barbara Huchla, kol. Joanna Janus-Jurczyk, kol. prof. Kazimierz Gierlotka, kol. Michał Płonka.