piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Fryze UM

Wydział Kultury i Promocji Miasta Gliwice informuje, że grób prof. Stanisława Fryzego, wpisany do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci województwa śląskiego (pod nr ewidencyjnym 12/92) został zwolniony z opłaty za jego zachowanie.

Natomiast opiekę nad grobem prof. Stanisława Fryzego sprawować będzie Zespół Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego oraz zarządca cmentarza komunalnego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych.