piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 17 marca 2015 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu, tym razem z udziałem Pana Dziekana Wydziału Elektrycznego oraz prodziekanów. Obecny był też prezes i wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli: (od lewej w pierwszym rzędzie) M. Krzakiewicz, L. Dobrowolski (Prezes ZG Stow. Wych. Pol. Śl.), K. Kolonko, B. Huchla, Z. Cichowska, J. Janus-Jurczyk. (w drugim rzędzie) M. Pasko, J. Szymanowicz, K. Gierlotka, J. Kapinos, A.S. Grabowski. (w trzecim rzędzie) St. Sulwiński (sekretarz ZG Stow. Wych. Pol. Śl) K. Dębowski, P. Holajn, A. Cichy, Zb. Kaczmarczyk (trzech prodziekanów), R. Szymaszek i P. Sowa - Dziekan.