wtorek, 20.04.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Przeczytaj jak Wydział Elektryczny zorganizował Ci studia w roku 2020/2021


W dniu 29 października, w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się 70-ta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wydziału Elektrycznego.

Poza kandydatami na studentów pierwszego roku, uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni, dziekani i prodziekani z innych wydziałów Politechniki Śląskiej, przedstawiciele śląskiego samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół średnich, dyrektorzy przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Elektrycznym oraz członkowie stowarzyszeń branżowych. Obecni byli również członkowie Rady Wydziału Elektrycznego.

Inaugurację otworzył Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, który powitał zebranych, zwracając uwagę na nieco inny, czyli jeszcze bardziej odświętny, charakter tego zgromadzenia niż w poprzednich latach. Następnie, Dziekan przedstawił historię Wydziału, perspektywy jego rozwoju w ciągu najbliższych lat oraz sylwetkę zawodową absolwentów.

Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste ślubowanie złożone przez kandydatów na studentów, po którym dołączyli oni do społeczności Wydziału. Dziekan pogratulował nowym studentom wyboru dobrego wydziału, życząc by w tym samym gronie mogli spotkać się za kilka lat na uroczystości wręczania dyplomów.

Następnie Dziekan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, wraz z Prodziekanami: dr. inż. Adamem Cichym i dr. inż. Piotrem Holajnem dokonali wręczenia indeksów przedstawicielom wszystkich pięciu kierunków studiów. Studenci odebrali także osobiste gratulacje od Dziekana. Doniosłość tej chwili podkreśliła pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Akademickiego Zespołu Muzycznego.

W dalszej części uroczystości, Prodziekan ds. studenckich dla kierunków elektronika i telekomunikacja, mechatronika oraz energetyka dr inż. Adam Cichy poinformował studentów o zasadach zaliczania semestrów, regulaminie studiów oraz prawach i obowiązkach studenta.

W następnej kolejności, Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego inż. Adam Błeszyński zachęcił młodsze koleżanki i kolegów do aktywnego włączenia się w życie studenckie Wydziału. Rozstrzygnięty został również Konkurs „Złotej Kredy”, w którym studenci wybierają najlepszych pracowników dydaktycznych. Zwycięzcami zostali: dr inż. Janusz Guzik z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki, dr inż. Piotr Holajn z Instytutu Elektrotechniki i Informatyki oraz mgr inż. Sabina Drewniak z Katedry Optoelektroniki.

Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Lesława Topór-Kamińskiego z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki pt. „Analogowe układy elektroniczne – współczesne trendy rozwojowe”, w którym scharakteryzowane zostały najpopularniejsze analogowe elementy elektroniczne, wraz z ich praktycznym zastosowaniem.

Inaugurację zakończył hymn akademicki „Gaudeamus Igitur” wykonany przez Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej.

Autor zdjęć: Janusz Rzymanek