niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


  • Wydział Elektryczny

W dniu 4 listopada 2014 r. w klubie studenckim „Spirala” odbyły się „Otrzęsiny” - tradycyjna impreza integracyjna dla studentów rozpoczynających naukę. W tym roku swoje siły połączyły Wydział Elektryczny i Chemiczny, co umożliwiło zachowanie odpowiednich proporcji między liczbą studentek i studentów obu wydziałów.

Uroczystej inauguracji imprezy dokonali: Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa oraz Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Chemicznego dr inż. Tadeusz Bieg. Obecni byli również: Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Piotr Holajn oraz Prodziekan ds. Nauki i Organizacji dr hab. inż. Zbigniew Kaczmarczyk, prof. Pol. Śl. z Wydziału Elektrycznego.

Profesor Paweł Sowa pokreślił znaczenie przyjęcia do społeczności studenckiej, życząc uczestnikom nawiązania nowych przyjaźni oraz dobrej zabawy. Po symbolicznym otwarciu „Otrzęsin” przez Dziekana, przecinającego przewód elektryczny, z głośników zabrzmiała muzyka, a parkiet klubu zapełnił się tańczącymi parami. W programie imprezy przewidziano także konkursy i zabawy dla pierwszoroczniaków. Dobra organizacja imprezy, którą zawdzięczamy Samorządom Studenckim obu wydziałów, przyczyniła się do wysokiej frekwencji wśród studentów i udanej zabawy do późnych godzin nocnych.

Autorzy zdjęć: Janusz Rzymanek oraz Samorząd Studencki