czwartek, 12.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
  • Wydział Elektryczny

W dniu 25 listopada 2014 roku, w ramach Konwersatorium „Inteligenta Energetyka” Stowarzyszenia Klaster 3x20, na Wydziale Elektrycznym odbyło się spotkanie z Profesorem Stanisławem Mierzwińskim - jednym z najstarszych absolwentów Wydziału Elektrycznego.

Profesor Mierzwiński, który wkrótce ukończy 90 lat, rozpoczął pierwszy semestr studiów na Wydziale Elektrycznym w maju 1945 roku, czyli w momencie założenia Politechniki Śląskiej, jeszcze z tymczasową siedzibą w Krakowie. Od października roku 1945 kontynuował naukę w nowoutworzonym ośrodku akademickim w Gliwicach. Kolejne stopnie i tytuły naukowe prof. Mierzwiński zdobywał na obecnym Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W roku 2005 uzyskał zaszczytny tytuł Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej za sześćdziesięcioletni wkład w rozwój i tworzenie naukowych podstaw inżynierii środowiska, w szczególności w dziedzinie wentylacji, ogrzewnictwa i ochrony atmosfery.

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa, składając życzenia prof. Stanisławowi Mierzwińskiemu, podkreślił fakt, iż jubileusz Profesora zbiega się z jubileuszem 70-lecia Wydziału Elektrycznego, co stanowi dobrą okazję do upamiętnienia najdawniejszych dziejów Wydziału w relacji studenta najstarszego rocznika. Dziekan zaprosił Jubilata do współpracy przy tworzeniu historycznej części „Albumu 70-lecia Wydziału Elektrycznego”. Gratulacje Profesorowi złożył również prof. Jan Popczyk, wręczając pierwszy tom antologii „Dzieje Polski” i adres podpisany przez wszystkich uczestników Konwersatorium.

Autor zdjęć: Andrzej Kowalik