piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Po raz trzydziesty dziewiąty w dniach 18-21 maja 2016 roku odbyła się jedna z największych i najbardziej uznanych w Polsce konferencji poświęcona szeroko rozumianej elektrotechnice. Mowa o XXXIX Konferencji z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO. Konferencja ta objęta jest patronatem wielu uznanych organizacji takich jak Polska Akademia Nauk PAN, Polska Sekcja IEEE czy też Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Pieczę nad merytoryczną częścią konferencji sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest prof. Stanisław Bolkowski dr Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Organizacją konferencji zajmuje się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. Mariana Pasko.

XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO
Otwarcie konferencji. Od lewej prof. B. Baron, prof. M. Pasko, prof. S. Bolkowski, prof. P. Sowa

Podobnie jak w zeszłym roku konferencja została zorganizowana w górskim otoczeniu Beskidów. Uczestników ugościł ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Daniel znajdujący się w malowniczym Ustroniu. Miejsce to jest niemal stałym, corocznym miejscem spotkań uczestników IC-SPETO. Zaletami są przepiękny widok na Czantorię, a także możliwością zorganizowania pieszej lub zmotoryzowanej wycieczki na Równicę.

Tematyka konferencji jest podzielona na sekcje i obejmuje zagadnienia teorii obwodów i sygnałów, elektronicznych technologii, pola elektromagnetycznego, nowych technologii, analizy, syntezy i optymalizacji, a także informatyki. Uczestnicy przedstawiają swoje artykuły na sesjach posterowych (plakatowych), a za sugestią recenzentów w formie referatów. W konferencji uczestniczyli znamienici przedstawiciele polskich ośrodków naukowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał znany wszystkim prof. Stanisław Bolkowski, witali także dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Paweł Sowa, dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prof. Stefan Paszek, prof. Marian Pasko przewodniczący Gliwicko-Opolskiego oddziału PTETiS. W konferencji uczestniczyli także m.in. przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Andrzej Demenko, a także przewodniczący Zarządu Głównego PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński.

XXXIX IC-SPETO cieszyło się w tym roku dużym zainteresowaniem. Przedstawiono 66 artykułów 102 autorów z 14 ośrodków naukowych, każdy recenzowany przez co najmniej dwóch recenzentów z Komitetu Programowego. Efekty pracy naukowców zamieszczane są w drukowanych materiałach konferencyjnych (skrócona wersja) oraz rozszerzona, po dodatkowych pozytywnych recenzjach, w ministerialnie punktowanym periodyku „Zeszyty Elektryka” jak również „Przeglądzie Elektrotechnicznym”, a nawet w Archives of Electrical Engineering wydawanym przez PAN.

Ponieważ w tym roku prof. Marian Pasko obchodził 70-te urodziny, sesja monograficzna została poświęcona m.in. właśnie Jego osobie. Poza dwoma monograficznymi referatami naukowymi prof. Stefan Paszek podsumował życiorys jubilata w pięknej prezentacji.

XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO
Referat prof. Stefana Paszka
XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO
Gratulacje dla prof. Mariana Pasko

Było wiele życzeń, prezenty, a gratulacjom i podziękowaniom zdawało się nie być końca.

Podstawą konferencji jest nauka dlatego nie skończyło się jedynie na świętowaniu, wysłuchano także referatów wielokrotnych uczestników naszej konferencji profesora Andrzeja Rybarczyka i profesora Tadeusza Kaczorka.

XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO
Referat monograficzny prof. Andrzeja Rybarczyka

W kolejnych dniach autorzy przedstawiali efekty swojej pracy na sesjach posterowych i w formie wygłaszanych referatów. Sesje posterowe są obecnie podstawą merytorycznej części większości konferencji naukowych. Często uznawane są przez autorów za formę prostszą i mniej stresującą, jednak może to być wrażenie złudne. Plakaty wykonywane są na bardzo wysokim poziomie graficznym, a wydłużony czas takich sesji w stosunku do sesji referatowych sprzyja długim merytorycznym dyskusjom. Podczas referatu prelegent musi najczęściej zmierzyć się z kilkoma pytaniami z sali, gdy sesje plakatowe, to stałe zainteresowanie efektami pracy autorów bez presji czasu narzucanego przez chairmenów.

XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO
Sesja posterowa (plakatowa)

Organizatorzy konferencji starają się także umilić czas uczestnikom poza sesjami naukowymi. To w końcu właśnie w czasie takich chwil „wolnych” poziom dyskusji naukowych jest największy. Tu następuje międzyuczelniana kooperacja, wymieniane są poglądy, komentowane odkrycia. To w czasie takich chwil niejednokrotnie niewinne sugestie osoby, wydawałoby się postronnej, posuwają naukowe odkrycia daleko do przodu. Pierwszego dnia konferencji, wieczorem zorganizowano bankiet, a ponieważ tego roku pogoda dopisała doskonale, nie spadła nawet kropla deszczu, dlatego dni następne zakończono spotkaniami przy ognisku. Pieczonym rarytasom nikt nie odmawiał, a czas umilała góralska muzyka, jakże pasująca do pięknej okolicy.

XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO
Góralska biesiada przy ognisku

Tradycją stało się także organizowanie wycieczki turystycznej. W tym roku goście konferencji odwiedzili nowe, interaktywne Muzeum Śląskie w Katowicach. Była to niezwykła atrakcja szczególnie dla gości z innych stron naszego kraju.

XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO
Wycieczka turystyczna do Muzeum Śląskiego w Katowicach

Podsumowując konferencję należy stwierdzić, że pomimo wielu trudności, najczęściej finansowych, spotykanych w ośrodkach naukowych, XXXIX IC-SPETO cieszyło się dużą popularnością. Organizatorzy mają nadzieję, że tak pozostanie tym bardziej, że w przyszłym roku czeka nas okrągła rocznica. Mało która krajowa konferencja może powiedzieć o sobie, że nieprzerwanie odbywa się już ponad 40 lat. Do zobaczenia za rok!